Online Banking

14 december 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De maand november bracht goed nieuws op macro-economisch vlak. De globale desinflatietendens zet zich door, waarbij vooral de cijfers in de eurozone in het oog sprongen, die beter waren dan verwacht. Ook conjunctureel gaat het nu iets beter in de eurozone wat bevestigd werd door tal van Duitse enquêtes (zoals de IFO en de ZEW). De Amerikaanse indicatoren wijzen ten slotte nog steeds op het scenario van een zachte landing, waarbij zowel de dienstensector als de arbeidsmarkt in goede gezondheid verkeren. 

Het negatieve risicosentiment dat in september en oktober overheerste, verdween in november dus als sneeuw voor de zon. De markten zijn opnieuw optimistischer over het toekomstige rentebeleid van de belangrijkste centrale banken wereldwijd zoals de FED en de ECB. Dat heeft twee belangrijke implicaties: men is er nu enerzijds van overtuigd dat de piek in de beleidsrente bereikt is en dat de langere termijnrentes hun piek reeds achter de rug hebben; anderzijds richten de markten zich nu volop op 2024. Heel wat renteverlagingen worden al ingeprijsd (5 voor de FED, 5 tot 6 voor de ECB) en de hoop leeft al dat de eerste renteontspanning bij aanvang van de lente een feit zal zijn.

Die bruuske ommekeer in risicoappetijt maakte van november op zowat alle fronten een succesmaand voor de beleggingsactiva. Obligaties spinden garen door de vooruitzichten op renteontspanning en gingen er met 2% tot 3% op vooruit. Alle verliezen van september en oktober werden zo tenietgedaan. Dezelfde logica is van toepassing op de aandelenmarkten wereldwijd: aanzienlijke winsten in het Westen (8% eurozone, 6% VS), alsook voor de opkomende markten (+4%), dankzij sterke prestaties in Zuid-Korea, India, Brazilië en Mexico. Zwaargewicht China stelde echter teleur en bleef ter plaatse trappelen. Het land wordt nog steeds gegijzeld door structurele problemen in de vastgoedsector, maar ook door signalen dat de binnenlandse vraag vrij zwak staat (zware terugval van goederenimport). Door de renteontspanning zette goud zijn opmars verder, maar het moet ondertussen heel wat winsten opnieuw inleveren door de sterke Amerikaanse dollar. Voor de olieprijs was november een tegenvaller, hoewel OPEC+ verder ingrijpt met restricties op het vlak van productiecapaciteit.

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak