Online Banking

13 november 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Er viel in oktober weinig economisch nieuws te rapen. De positieve uitschieter kwam vanuit de VS waar het groeicijfer van het derde kwartaal erg verrassend was. Dat verklaarde bovendien waarom de FED haar groeivooruitzichten in september drastisch opschroefde voor dit jaar in vergelijking met haar prognoses van afgelopen juni. Dit momentum is ook te wijten aan bepaalde eenmalige effecten en bijgevolg niet vol te houden gedurende de komende kwartalen. De voorlopende indicatoren die sinds midden oktober gepubliceerd werden, lijken dat te bevestigen. Kortom, de Amerikaanse economie heeft zijn zachte landing ingezet. In Europa kende de economie in het derde kwartaal een lichte inkrimping. Alle officiële instellingen gaan uit van een zeer matige groei voor dit jaar (0,7%), terwijl de groei volgend jaar net boven de 1% zal uitkomen (1,2%). De voorlopende indicatoren lijken inderdaad uit te bodemen, maar geven nog geen onmiddellijke reden tot animositeit op korte termijn.    

De recente inflatiecijfers zijn nog steeds bemoedigend en de desinflatietendens zet zich door, maar wel aan een iets matiger tempo. Zowel de ECB (26/10) als de FED (01/11) hielden voet bij stuk en lieten de belangrijkste beleidsrentes ongewijzigd, namelijk op 4,5% en 5,5%. In beide gevallen was het overigens opvallend dat de retoriek, in termen van mogelijke bijkomende renteverhogingen, werd afgezwakt. Voor de markt was dat een geruststellende factor, al blijft het wachten tot de zomer van 2024 vooraleer er sprake kan zijn van mogelijke renteverlagingen.

Oktober is doorgaans geen slechte beursmaand, maar het was wel wispelturigheid troef. In het aandelenluik zagen we uiteraard de impact van het conflict in het Midden-Oosten, maar tot op heden is de fall-out hier redelijk beperkt. De vlucht naar veilige havens (zoals goud en de US dollar) bleef beperkt wat ons doet besluiten dat de markten er redelijk gerust in zijn dat het conflict van kortstondige aard zal zijn en beperkt blijft tot de landsgrenzen. Ook de snel wegkwijnende risicopremie op de olieprijs lijkt dat te ondersteunen. Het resultatenseizoen in de VS ligt tot op heden ook redelijk in lijn met de verwachtingen. De sterkhouders losten de verwachtingen in, op enkele schaarse uitzonderingen na. Het was dus voornamelijk de immense rentevolatiliteit die her en der binnen de aandelenmarkt pijn veroorzaakte, vooral in het segment van de kleine en middelgrote beurswaarden in combinatie met de stijl ‘groei’. Binnen de regio’s en in euro uitgedrukt doorstonden de VS en de eurozone de storm het best (-2,2% en -3,2%). De grootste verliezen werden geleden in Japan (-4,5%) en de opkomende markten (-3,9%). Obligaties hadden het aanvankelijk moeilijk, maar deze activaklasse werd tijdens de laatste week van oktober gered door de FED/ECB-bel en sloot quasi ongewijzigd de maand af.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak