Online Banking

16 oktober 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De maand september bevestigde de eerdere vermoedens over het conjunctuurmomentum. In Europa kwam het slechte nieuws dat Duitsland een recessie doormaakt wat ertoe heeft geleid dat de belangrijkste instituten voor dit jaar een negatieve groei voorspelden voor onze oosterburen (-0,4%). Voorlopende indicatoren lijken echter aan te tonen dat het ergste nu achter de rug is, mede omdat de overtollige voorraadvorming werd afgebouwd. Goed nieuws vanuit de Verenigde Staten: de groeiverwachtingen voor dit jaar worden aanzienlijk bijgesteld (van 1,0% naar 2,1%). Het lijkt er dus op dat de zachte landing is ingezet en dat een recessie dit jaar mogelijks zal worden vermeden. Wat China betreft zijn de vooruitzichten iets troebeler, vooral omdat de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt nog steeds roet in het eten gooien. In haar meest recente kwartaalupdate spoort het IMF China aan om extra budgettaire maatregelen te nemen ter ondersteuning, maar tot nu toe lijkt Beijing hier geen gehoor aan te geven

Wat betreft inflatie zijn de recentste cijfers nog steeds bemoedigend. De acties en retoriek van centrale banken in september bevestigden deze trend gedeeltelijk. De ECB verraste de markt door haar rentedraaiboek te versnellen en al op 14 september een extra renteverhoging in te voeren (leidend tarief 4,5%). Voorlopig wordt aangenomen dat dit de laatste renteverhoging is geweest. Eventuele renteverlagingen worden pas verwacht in juni volgend jaar, aangezien de ECB zich nu volledig richt op de beteugeling van de inflatie en nog meer bewijs nodig heeft dat inflatie verder afneemt. Vooral het niveau van de kerninflatie is hier nog steeds een doorn in het oog. De FED daarentegen bleef aan de zijlijn staan (20/09) maar liet in het midden of er nog een extra renteverhoging komt in november. Vooral het positivisme over de groei gaf aanleiding om het renteoptimisme naar volgend jaar terug te herzien van 4 naar 2 renteverlagingen. Dit laatste zorgde voor een aanzienlijk schok op de financiële markten waardoor de langetermijnrente significant steeg op het einde van de maand. Deze ontwikkeling heeft recentelijk veel Fed-beleidsmakers ertoe aangezet om hun taalgebruik te matigen omdat de markt deze extra renteverhoging intussen al heeft verwezenlijkt.

September is traditioneel geen goede maand voor risicoappetijt en dit jaar was geen uitzondering. Vooral de rentenervositeit had hier een groot aandeel in. Alle beurzen kleurden rood met Europa als de grootste verliezer. De Verenigde Staten waren in absolute termen het kneusje maar konden uiteindelijk het verlies in euro beperken door een appreciatie van 2,5% van de USD. In tegenstelling tot voorgaande maanden kwamen opkomende markten iets beter voor de dag. Wat betreft vastrentend, was het verlies aanzienlijk voor staatsobligaties, zelfs de winsten die gerealiseerd werden tot 31/07 verdwenen op 30/09 als sneeuw voor de zon. Op korte termijn kijken we nu vooral uit naar het nakend resultatenseizoen en in welke mate het conflict in het Midden-Oosten al dan niet verder escaleert. De noot van september is dat de rentepiek nu zeer nabij is, wat soelaas biedt voor zowel vastrentende activa als de aandelenmarkt.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak