Maak een afspraak

12 februari 2019

Maatschap: inschrijving in het UBO-register en in de KBO

Pieter Haine

Estate Planner

Elke vennootschap, met inbegrip van de maatschap, moet de uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO-register. Aanvankelijk was de deadline daarvoor 31 maart 2019, maar dit werd recentelijk verlengd tot 30 september 2019. De gegevens zullen elk jaar opnieuw bevestigd moeten worden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Onder uiteindelijke begunstigde wordt verstaan:

  • Elke natuurlijke persoon met:

• meer dan 25% van de stemrechten;
• of meer dan 25% van de aandelen;
• of meer dan 25% van het kapitaal van de maatschap;

  • En elke natuurlijke persoon die zeggenschap uitoefent over de maatschap via andere middelen.

Goed om te weten

Het UBO-register is toegankelijk voor bevoegde autoriteiten. Daarnaast kan om het even wie een verzoek indienen om het UBO-register te raadplegen, mits hij zijn identiteitsgegevens verstrekt, de administratiekosten betaalt en het ondernemingsnummer opgeeft. In het UBO-register moet geen melding gemaakt worden van het kapitaal noch van de statuten.

Aangezien de maatschap voortaan als een onderneming beschouwd wordt, moet ze ook ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat dient te gebeuren uiterlijk op 30 april 2019.

De registratie in de KBO gebeurt via een ondernemingsloket (de lijst met ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD Economie). Bij de inschrijving ontvangt de maatschap een ondernemingsnummer dat op alle documenten van de maatschap vermeld moet worden. Dat nummer is ook nodig voor de inschrijving in het UBO-register.

Goed om te weten

Het KBO-register is publiek toegankelijk waardoor uw privacy niet gewaarborgd is indien uw familienaam in de naam van de maatschap voorkomt. U kunt daarom overwegen om de naam van de maatschap te wijzigen in een discretere naam.

Wenst u meer gedetailleerde informatie over de praktische formaliteiten waarmee een maatschap wordt geconfronteerd? Lees de nieuwsbrief “De maatschap in de praktijk”.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak