Maak een afspraak

27 maart 2020

Is uw bankgift bestand tegen corona?

Pieter Haine

Estate Planner

Wat tot een tweetal weken geleden ondenkbaar was, is vandaag realiteit geworden. COVID-19 kan razend snel toeslaan. We hebben het volste vertrouwen in onze dokters en verplegers, maar wat als het noodlot bij u of in uw omgeving toeslaat? Wat kunt u nog doen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nog snel een bankgift uitvoeren is niet voldoende, gezien bankgiften die minder dan 3 jaar voor een overlijden plaatsvonden en waarop geen schenkbelasting werd betaald alsnog aan erfbelasting worden onderworpen.

Het is dus van groot belang dat u uw bankgift laat registreren!

Een bankgift houdt in dat u geld van uw rekening overschrijft naar de rekening van de begunstigde. Na deze overschrijving wordt er een document, ook wel pacte adjoint genoemd, opgemaakt waarin u bevestigt een schenking te hebben uitgevoerd en waarin de begunstigde de schenking aanvaardt. Vaak worden er aan de schenking ook een aantal voorwaarden gekoppeld, met het oog op het behoud van de inkomsten en de controle. Meer info over de modaliteiten toe te voegen aan een schenking kan u terugvinden in deze flyer.

In principe moeten de schenkingsdocumenten op het registratiekantoor worden aangeboden, maar gezien die voorlopig gesloten zijn, kunt u tijdelijk als volgt te werk gaan: nadat de pacte adjoint door alle partijen werd ondertekend, kan het document ofwel via aangetekende brief ofwel via e-mail naar het registratiekantoor verzonden worden. Het adres vindt u via deze link.  

Opgelet, de registratiedatum is de datum waarop de fiscale ambtenaar het document ontvangt (en dus niet de datum van versturen!). Dat is belangrijk. In het Vlaamse Gewest is de registratiedatum immers bevrijdend voor de erfbelasting. De schenkbelasting hoeft dus nog niet betaald te zijn.

Een alternatief kan zijn om de pacte adjoint aan te bieden bij de notaris of alsnog een notariële schenking uit te voeren. Gezien de meeste notarissen achter gesloten deuren werken, kunt u hiervoor best op voorhand met hen contact opnemen.

Ook het opstellen van een onderhands testament kan een noodoplossing zijn. Dit testament moet met de hand geschreven worden, gehand- en gedagtekend worden. In dit testament kunt u uw wil te kennen geven.

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met uw Nagelmackers-adviseur of met één van onze estate planners via de mailbox estateplanning@nagelmackers.be.

Hou u goed!

Estate Planning – Maart 2020

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak