Online Banking

29 juni 2020

In welke geografische regio’s zijn de Nagelmackers-fondsen belegd?

Levi Sarens

Head of Asset Management Funds

In ons vorige artikel vermeldden we reeds dat risicodiversificatie centraal staat in het beheer van onze portefeuilles en fondsen bij Nagelmackers. Dat gebeurt op verschillende manieren. In dit artikel belichten we de geografische spreiding van onze fondsen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Voor de aandelen

Langs aandelenkant streven we naast diversificatie qua stijl (value, blend, growth), omvang (large caps, small caps), sectoren en al dan niet de aanwezigheid van ESG-criteria (duurzaamheid) ook naar diversificatie op geografisch gebied.

We maken daarom gebruik van enerzijds regionaal gefocuste fondsen (Europa, Amerika of groeilanden), maar anderzijds ook van wereldwijd gespreide aandelenfondsen. Die laatste hoeven zich niet tot één land of regio te beperken en kunnen wereldwijd op zoek gaan naar de beste bedrijven om in te beleggen. Sommige van die fondsen verkiezen eerder de VS en Europa, andere beleggen zowel in Europa, Amerika, Japan als de groeilanden.

Er zijn fondsen die qua regionale gewichten niet veel afwijken van die van de wereldwijde aandelenindex MSCI. Andere fondsen verschillen juist wel sterk. Zo is één van onze globale aandelenfondsen slechts voor 15% in de VS en voor 40% in groeilanden belegd, daar waar het aandeel van de VS in de MSCI World maar liefst 60% vertegenwoordigt. Die afwijking hangt uiteraard samen met de regionale voorkeuren van de desbetreffende fondsbeheerder. Factoren als waardering, die sterk kunnen verschillen van regio tot regio, spelen daarin een belangrijke rol.

De keuze van de regio heeft uiteraard invloed op de rendementen. Zo waren de Verenigde Staten de laatste 10 jaar veruit de best presterende regio. Fondsen met een grote blootstelling aan de VS hebben dan ook de beste rendementen behaald. Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse rendementen weer (in euro) van de laatste 10 jaar voor Europese aandelen (gemeten via de index MSCI Europe), Amerikaanse aandelen (MSCI US), Japanse aandelen (MSCI Japan) en aandelen uit groeilanden (MSCI Emerging Markets).

Bron: Bloomberg

Dat zegt echter niets over de toekomstige rendementen. We selecteren onze aandelenfondsen immers niet alleen op basis van in het verleden behaalde rendementen. De toekomstige, verwachte rendementen zijn een veel belangrijkere factor alsook de kennis, ervaring en beleggingsfilosofie van de fondsbeheerder.

Voor de obligaties

Ook langs obligatiekant streven we naar een optimale geografische diversificatie. Zo beleggen we in zowel Europese als Amerikaanse bedrijfs- en overheidsobligatiefondsen. Binnen bedrijfsobligaties maken we bovendien nog een onderscheid tussen de meer kwaliteitsvolle ‘investment grade’ bedrijfsobligaties en de bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit, de zogenaamde ‘high yield’ of hoogrentende bedrijfsobligaties.

De Amerikaanse markt van bedrijfsobligaties is trouwens een stuk groter dan de Europese omdat Amerikaanse bedrijven zich vooral financieren via deze obligatiemarkt en minder via banken. Europese bedrijven daarentegen doen meer een beroep op banken en andere financiële instellingen om hun kredietnoden te lenigen.

Dat we via die Amerikaanse obligatiefondsen ook blootstelling aan andere munten (in casu de Amerikaanse dollar) dan de euro kunnen verkrijgen, is een mooi meegenomen extra troef, tenminste indien wij opwaarts potentieel zien in pakweg de Amerikaanse dollar. Indien dat niet het geval is, zorgen we ervoor dat we onze muntrisico’s afdekken, ook wel ‘currency hedging’ genoemd.

Daarnaast bezitten we ook fondsen die beleggen in overheidsobligaties uit groeilanden. Net als bij aandelen kunnen die fondsen beleggen in één of meer regio’s in de groeilanden. Het gaat hier vaak over overheidsobligaties aangezien bedrijfsobligaties uit groeilanden net iets minder courant zijn en een nog hoger risicogehalte met zich meedragen. We maken in deze activaklasse nog een onderscheid naargelang de munt waarin die overheidsobligaties uitgedrukt zijn.

Zo zijn er de zogenaamde ‘emerging market hard currency bonds’, waarmee obligaties uitgegeven in ‘harde’ munten zoals de euro of de Amerikaanse dollar bedoeld worden. Ook zijn er obligaties uitgedrukt in de lokale munten (local currency) van de groeilanden. Hier vinden we munten terug zoals de Mexicaanse peso, de Thaise baht, de Braziliaanse real en de Indonesische rupiah.

Dat net zoals bij aandelen de verschillende obligatiestijlen alsook regio’s resulteren in verschillende rendementen, zien we in onderstaande tabel (waar de rendementen in euro zijn uitgedrukt):

Bron: Bloomberg

Bent u geïnteresseerd in de aanpak van Nagelmackers?
Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Hij informeert u graag verder.

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak