Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

20 december 2018

Hoeveel houdt u over aan uw erfenis?

Marjorie Hoyaux

Auteur

De belastingen die u moet betalen op een erfenis, de erfbelasting of successierechten, zijn van meerdere factoren afhankelijk. Ten eerste is de erfbelasting in ons land een gewestelijke bevoegdheid. Elk gewest hanteert dus zijn eigen tarieven. Daarnaast speelt ook hoeveel en van wie u erft een bepalende rol.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Woonplaats van de erflater

De tarieven van de successierechten zijn in ons land een gewestelijke bevoegdheid. Het gewest dat in geval van overlijden bevoegd is om de erfbelasting te innen, is het gewest waar de overledene in de laatste vijf jaar voor zijn overlijden het langst heeft gewoond.

En elk gewest heeft zo zijn tarieven. Wat geldt in het Vlaams Gewest, kan dus verschillen van wat geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan wel in het Waals Gewest. De plaats waar u als erfgenaam zelf woont of waar de goederen liggen die u erft, heeft geen invloed.

• Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest is een voordelige regeling van toepassing. Het aandeel dat partners, (klein)kinderen of ouders erven, wordt er namelijk opgesplitst in een roerend (bankrekeningen, aandelen …) en onroerend gedeelte (vastgoed). Beide vermogens worden dus apart belast. Voor alle andere erfgenamen geldt die opsplitsing tussen roerend en onroerend geërfd vermogen niet. En voor erfgenamen anders dan broers en zussen wordt daarnaast de erfbelasting niet individueel berekend.

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hier worden de successierechten berekend op basis van de volledige nalatenschap die erfgenamen in rechte lijn, partners en broers en zussen elk apart ontvangen. Voor de andere erfgenamen wordt de totaliteit van wat deze erfgenamen erven in acht genomen.

• Waals Gewest

De erfbelasting wordt voor alle erfgenamen bepaald door het nettoactief dat eenieder erft naargelang de verwantschapsgraad.

Van wie erft u?

De erfgenamen worden opgedeeld in verschillende categorieën naargelang de graad van verwantschap die ze met de erflater hebben. En daarbij geldt: hoe verder de verwantschap, hoe hoger de belasting.

Partners, (klein)kinderen en (groot)ouders zijn de dichtste erfgenamen en betalen het laagste tarief. Hierboven las u al dat de tarieven per gewest variëren. Onder partner wordt de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner verstaan. 

In het Vlaams Gewest is het voordelige tarief ook geldig voor personen die minstens één jaar feitelijk samenwonen. In het Brussels en het Waals Gewest zijn er andere regels van toepassing voor feitelijk samenwonende partners. Voor nieuw samengestelde gezinnen geldt in het Vlaams en Waals Gewest dat stiefkinderen hetzelfde tarief genieten als eigen kinderen, als ze erven via een testament en aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Als u erft van andere familieleden (ooms, tantes, neven en nichten) of van kennissen of schoonfamilie, ligt het belastingtarief op de nalatenschap een stuk hoger. De successierechten kunnen dan oplopen tot maximaal 55% in Vlaanderen en maar liefst 80% in Wallonië en Brussel!

Welk bedrag erft u?

De erfbelastingen worden voor partners en erfgenamen in rechte lijn individueel per erfgenaam bepaald. Uw aandeel in de nalatenschap – en dus niet de totale erfenis – bepaalt dan hoeveel u zult betalen. Net als voor de personenbelasting zijn successierechten progressief. Het belastingtarief stijgt dus naarmate de erfenis groter wordt. Hoe meer u als erfgenaam krijgt, hoe sneller u in een hogere belastingschijf valt en dus meer successierechten moet betalen.

In bepaalde gevallen kunt u verlagingen of zelfs vrijstellingen genieten van het belastingtarief. Die gunsttarieven zijn bijvoorbeeld van kracht voor kleine erfenissen, familiebedrijven of familiale vennootschappen en voor de gezinswoning. De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is in de drie gewesten vrijgesteld van successierechten op zijn aandeel in de gezinswoning en hoeft er helemaal geen erfbelasting op te betalen.

In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn directe erfgenamen en partners daarnaast ook vrijgesteld van successierechten op de eerste schijf van respectievelijk 12.500 euro en 15.000 euro. In Vlaanderen bestaat tot bepaalde bedragen een belastingkrediet, waardoor de verschuldigde erfbelasting op dat deel kan dalen.

Uw erfenis uitbouwen

Indien u zelf een bepaald vermogen hebt geërfd, staat het u vrij om dat te beheren zoals u zelf wenst. Onze adviseurs staan klaar om u te helpen bij het beschermen en verder uitbouwen van een erfenis.. Kom langs in een van onze kantoren of maak een afspraak.

 

 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak