Maak een afspraak

24 juni 2020

Hoe worden effecten gewaardeerd bij een overlijden?

Sophie Slits

Estate Planner

Op het moment dat de nalatenschap openvalt, moet er een waarde gekleefd worden op alle activa die deel uitmaken van het vermogen van de overledene. Zo kan de verschuldigde erfbelasting berekend en geïnd worden.
In principe stemt de waarde van deze goederen overeen met de verkoopwaarde ervan op de datum van het overlijden. De verschillende gewestelijke wetgevers hebben nog in bijzondere regels voorzien voor een aantal activa, zoals ook voor financiële instrumenten.
Welke waarde moeten we nu kleven op de financiële instrumenten in een successieaangifte met de coronacrisis en de volatiliteit op de markten in het achterhoofd? En kan de impact van de volatiliteit op de markten ergens beperkt worden?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Na een overlijden moeten de erfgenamen in principe een successieaangifte indienen binnen de vier maanden volgend op dat overlijden.

Door de coronacrisis kan deze aangiftetermijn van vier maanden op vraag van de erfgenamen verlengd worden met vier maanden in Brussel en in Wallonië. In Vlaanderen voorziet de Vlaamse Belastingadministratie in een algemene termijnverlenging tot en met 30 september. Die termijnverlenging moet niet aangevraagd worden.
Ter herinnering: de toepasselijke gewestelijke regels worden bepaald door de plaats waar de overledene in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het overlijden het langst heeft gewoond.

De successieaangifte moet voor elk activa een waarde vermelden om de erfbelasting te kunnen berekenen. In principe stemt de waarde van deze goederen overeen met de verkoopwaarde ervan op de datum van het overlijden.

Daarnaast hebben de verschillende gewestelijke wetgevers nog in bijzondere regels voorzien voor financiële instrumenten (bv. aandelen, fondsen, trackers, vastgoedbevaks). Voor financiële instrumenten stemt de aan te geven waarde overeen met de beurswaarde, de zogenaamde slotkoers.
U mag die financiële instrumenten waarderen op 3 verschillende momenten. U kunt kiezen voor de beurswaarde op de dag van het overlijden, op datum van één maand na het overlijden of op datum van twee maanden na het overlijden.

In het kader van de coronacrisis heeft het Vlaams Gewest hier tijdelijk nog een vierde waarderingsmoment aan toegevoegd, namelijk de beurswaarde op datum van drie maanden na het overlijden. Deze maatregel geldt voor alle overlijdens tussen 13/11/19 en 30/09/20.

De beste optie?

Laat ons het voorbeeld nemen van een overlijden op 22 maart van dit jaar. De erfgenamen kunnen voor de waardering van de beursgenoteerde effecten dus kiezen voor de slotkoersen van 22 maart, 22 april of 22 mei (en zelfs 22 juni in het Vlaams Gewest).

U neemt uiteraard het best de laagste slotkoers van die drie maanden (of vier in het Vlaams Gewest), MAAR de datum die u kiest geldt wel voor ALLE beursgenoteerde effecten in de nalatenschap.

In de aangifte moet u vermelden hoe u deze slotkoers hebt bepaald. Dat kan door te verwijzen naar het rapport vermogensbeheer, verstrekt door uw private banker.

Goed want …

Op die manier vermijdt men voor een stuk opgescheept te zitten met een plotse daling van de koers na het overlijden, zodat er erfbelastingen zouden moeten betaald worden op een waarde boven de verkoopwaarde.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak