Maak een afspraak

10 mei 2019

Hoe kiest u de beleggingen die bij u passen?

Emmanuel Devilez

Product Manager - Product management & Coaching

Om uw portefeuille goed op te bouwen is het noodzakelijk om rekening te houden met verschillende elementen. Vooral het beleggersprofiel is bijzonder belangrijk, omdat het rekening houdt met het financiële risico dat u bereid bent te nemen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Hieronder enkele elementen die u helpen bij de selectie van passende beleggingen.

Eerst en vooral, bepaal uw beleggersprofiel!

Advies is gratis en niet bindend. Toch geeft het u een duidelijk beeld, want uw beleggersprofiel wordt ermee opgesteld, rekening houdend met uw verwachtingen en beperkingen als belegger.

Het beleggersprofiel weerspiegelt het type belegger dat u bent. Om het te bepalen, test de bank uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen, bevraagt ze u over de rendementen die u hoopt te halen en toetst ze uw voorkeur en tolerantie voor financiële risico’s, in de wetenschap dat hopen op een potentieel hoog rendement altijd gepaard gaat met een bepaald risico.

Daarbij komt nog de analyse van uw financiële situatie, vooral om te bepalen hoeveel liquiditeiten u moet aanhouden om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Kennis van en ervaring met beleggingen, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie zijn dus de sleutelwoorden.Zonder dat profiel is het onmogelijk om u geschikte beleggingen voor te stellen.

Wilt u uw beleggersprofiel kennen? Neem gerust contact op met uw Nagelmackers-adviseur. Hij maakt graag tijd vrij om uw persoonlijke situatie te analyseren, uw beleggersprofiel te bepalen en u een beleggingsportefeuille aan te raden, aangepast aan uw situatie. 

Hoelang kunt u uw geld missen?

Ook uw beleggingshorizon bepalen is essentieel. Want beleggen is altijd een beetje denken op lange termijn.
Investeren in een belegging die overeenkomt met uw minimale beleggingshorizon beperkt het risico dat u uw beleggingen vroegtijdig moet verkopen in potentieel ongunstige marktomstandigheden, wat zelfs tot een verlies kan leiden. 

In het algemeen geldt: hoe meer u belegt op lange termijn, hoe lager het risico.

Een goede risicospreiding

Een gediversifieerde en nauwkeurig samengestelde portefeuille beperkt de marktrisico’s en genereert een potentieel hoger rendement. Het is dus belangrijk om uw beleggingen te spreiden door te beleggen op verschillende tijdstippen, in verschillende sectoren (financieel, telecom …), regio’s (Europe, VS …) en activaklassen (aandelen, obligaties …). En dat altijd met uw beleggersprofiel in het achterhoofd. Tenzij de algemene economische situatie ongunstig is, is er namelijk weinig kans dat sectoren die niets met mekaar te maken hebben op hetzelfde moment zullen zakken.

Overweegt u te beleggen? Maak een afspraak met een van onze adviseurs. Hij stelt graag samen met u uw beleggersprofiel op en stelt u een passende oplossing voor.

 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak