Maak een afspraak

6 mei 2019

Het ABC van gestructureerde producten

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Iedere belegger kan op middellange of lange termijn gestructureerde producten in zijn portefeuille hebben, op voorwaarde dat hij die producten goed begrijpt … Ze maken immers gebruik van een mechanisme om de risico’s te beperken ten opzichte van een rechtstreekse belegging in aandelen en bieden een potentieel hoger rendement dan het klassieke spaarboekje. Daardoor zijn ze wel het overwegen waard!
Maar wat zijn ze precies? En wat is hun nut? Een woordje uitleg!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Wat zijn gestructureerde producten?

Een gestructureerd product is een lening die verstrekt wordt aan een uitgever in ruil voor een variabele vergoeding die gelinkt is aan de evolutie van de financiële markten (beursindex, beleggingsfonds, aandelenkorf …). Het kan gaan om een obligatie, een fonds of een beleggingsverzekering.

Met of zonder kapitaalbescherming?

Indien u uw roerend vermogen wilt diversifiëren, bieden gestructureerde producten over het algemeen een goed evenwicht tussen bescherming en groei: doorgaans is er kapitaalbescherming op de eindvervaldag, maar dat is niet altijd het geval. Hun rendement is meestal niet gegarandeerd en is afhankelijk van de financiële markten (bijvoorbeeld de prestatie van een beursindex of aandelenkorf, de evolutie van de rentevoeten …).
Bij een gestructureerd product met kapitaalbescherming op de vervaldag krijgt u 100% van uw belegde kapitaal terug op de eindvervaldag. Tijdens de looptijd van het product stijgt en daalt de waarde ervan op basis van verschillende marktparameters, waaronder de waarde van de financiële instrumenten die een rol spelen bij de berekening van de prestatie en de rentevoeten.

Bij een gestructureerd product zonder volledige kapitaalbescherming op vervaldag bent u niet zeker dat u uw belegde kapitaal 100% terugkrijgt. De waarde ervan schommelt namelijk afhankelijk van heel wat marktparameters, waaronder de waarde van de financiële instrumenten die een rol spelen bij de berekening van de prestatie en de rentevoeten en het al dan niet bestaan van een gedeeltelijke kapitaalbescherming. Het is dus mogelijk dat u op de vervaldag of indien u beslist uw geld vroeger terug te halen een verlies lijdt. Doorgaans kunnen gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming inderdaad verkocht worden wanneer het u goed uitkomt. Die producten zijn dus risicovoller, maar leveren een hoger potentieel rendement op.

De voornaamste kenmerken

  • Gestructureerde producten hangen af van een ander instrument, het onderliggende instrument. De winstvooruitzichten hangen voornamelijk samen met de evolutie van dat onderliggende product.
  • Hun looptijd ligt van bij hun lancering vast en bedraagt meestal meerdere jaren. Op de vervaldag heeft de belegger dus een bedrag dat groter of kleiner is dan zijn initiële kapitaal, naargelang de prestatie van het onderliggende instrument.
  • Er bestaan tal van verschillende gestructureerde producten en ze worden in verschillende rechtsvormen uitgegeven.
  • Gestructureerde producten hebben altijd een uitgever. In geval van faillissement van of wanbetaling door die uitgever kan de belegger zijn volledige investering kwijtspelen.
  • Het rendement van deze producten komt voort uit derivaten zoals opties, swaps … Die financiële instrumenten zijn geschikt voor beleggers die voldoende kennis van en ervaring hebben met dat soort beleggingen. Hun beleggersprofiel moet dat soort beleggingen ook toelaten.

Waarom kiezen voor gestructureerde producten?

Gestructureerde producten bieden toegang tot:

• activaklassen die meestal minder toegankelijk zijn voor het merendeel van de beleggers (opkomende aandelen, correlatie- of volatiliteitsproducten …);
• brede indices die een goede spreiding mogelijk maken zonder dat alle andere activa van de index gekocht moeten worden;
• bijzondere vergoedingsstructuren overeenkomstig de voorkeuren van de belegger (keuze van het rendement, het onderliggende product en de maturiteit) en hun risicoprofiel (volledige garantie of verschillende beschermniveaus).

Een gestructureerd product kan de belegger bijvoorbeeld blootstellen aan aandelen, en toch een kapitaalsgarantie bieden (die dan verkregen wordt in ruil voor een kleinere deelname wanneer de markten groeien).

Informeer u goed!

Hoewel gestructureerde producten risico’s inhouden, zijn de voorwaarden gekend bij de intekening en worden ze vastgelegd in een prospectus: beleggingshorizon, winstdoelstelling, keuze van de onderliggende instrumenten, triggermechanisme voor het toekennen van het rendement, voorwaarden voor de kapitaalbescherming op vervaldag …

Het is dus uiterst belangrijk dat u die begrippen volledig begrijpt en dat u de mechanismes van die producten goed doorgrondt. Vraag steeds om uitleg voordat u de sprong waagt en laat u omringen door specialisten!

Meer weten over gestructureerde producten? Neem contact op met een van onze adviseurs, hij helpt u graag verder.

Maak een afspraak

Sources : blog.pandat.fr, cafedelabourse.com, monfinancier.com, derivativescapital.com, financedemarche.fr

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak