Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

15 april 2019

Hebt u een maatschap? U hebt nog een paar dagen om ze te registreren in de KBO!

Pieter Haine

Estate Planner

De maatschap is een planningsinstrument dat u toelaat om vermogen, bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille, over te dragen, maar toch nog de controle en de inkomsten te behouden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Minister Geens voerde verschillende hervormingen door op het vlak van het ondernemings-, vennootschaps- en burgerlijk recht die ook de maatschap teffen. In recente nieuwsbrieven (d.d. 11.02.2019 en 06.07.2018) hebben we u reeds geïnformeerd over de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de maatschap.

Waar moeten de zaakvoerders van een bestaande maatschap aandachtig voor zijn?

  • De maatschap moet vóór 1 mei 2019 worden ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De registratie in de KBO gebeurt via een ondernemingsloket (de lijst met ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD Economie).
  • De deadline voor de inschrijving van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) was aanvankelijk vastgelegd op 1 april, maar werd uitgesteld naar 30 september (via het portaal MyMinFin).
  • Vanaf het boekjaar 2020 moeten maatschappen een boekhouding voeren. Indien de maatschap tijdens het laatste boekjaar een omzet heeft van minder dan 500.000 euro (excl. btw), dan kan zij opteren voor een vereenvoudigde boekhouding.
  • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat in werking treedt op 1 mei 2019, voert een nieuwe invulling in van het begrip ‘omzet’. Dat stemt voortaan overeen met “het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten”. Hoe moet dit begrip ingevuld worden voor een maatschap die enkel het beheren van een beleggingsportefeuille als voorwerp heeft? Het antwoord daarop moet nog duidelijk worden in de komende maanden.
  • De statuten van de maatschap moeten ook in overeenstemming zijn met het nieuwe WVV en zullen eventueel moeten worden aangepast tegen uiterlijk 2024.
  • Tot slot heeft ook een recente aanpassing aan het Burgerlijk Wetboek een impact op het mandaat van de zaakvoerders indien een van de maten onbekwaam zou worden, tenzij dat wordt opgevangen in de statuten.

Hebt u vragen als zaakvoerder? Neem gerust contact op met uw estate planner. Meer info vindt u ook terug in de dossiers ‘De maatschap in de praktijk’ en ‘De maatschap en de planning van uw successie’.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak