Maak een afspraak

12 maart 2020

Groene obligaties onder de loep

Stephanie Smets

Copywriter

Groene obligaties zitten in de lift, maar weet u ook wat ze zijn en aan welke criteria ze moeten voldoen? Kom het hier te weten.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In ons vorig artikel bespraken we reeds de troeven van duurzame beleggingen. Hier zoomen we verder in op een specifiek soort belegging, namelijk groene obligaties. Ze investeren hun opbrengst uitsluitend in nieuwe of bestaande groene projecten. Maar hoe worden die groene projecten dan gekozen? En welke instellingen springen al mee op de kar? Dat komt u in dit artikel te weten.

Wat zijn groene obligaties?

Green bonds of groene obligaties zijn obligaties die aan bepaalde criteria moeten voldoen die voornamelijk op milieu-aspecten gericht zijn. Enkele grote spelers uit de financiële sector hebben in 2018 bij gebrek aan een bindende regelgeving de Green Bond Principles (GBP) uitgewerkt. Dat zijn een aantal richtlijnen die bepalen of een obligatie al dan niet als ‘groene obligatie’ geclassificeerd kan worden volgens de GBP. De GBP zijn juridisch niet bindend, maar kunnen voor de uitgevers van obligaties dienen als leidraad om te bepalen aan welke voorwaarden hun obligaties moeten voldoen om ‘echt’ groen te zijn. Ook de investeerders zelf hebben er baat bij, aangezien zij heldere en transparante informatie krijgen over hoe hun belegging geïnvesteerd wordt.

De bepalende criteria

De besteding van het kapitaal dat een obligatie opbrengt, staat met stip op één bij de criteria voor groene obligaties. Een emittent moet duidelijk aangeven voor welk(e) project(en) het kapitaal gebruikt zal worden en hoeveel CO2 of water er bijvoorbeeld bespaard werd tijdens het project. Het gebruik van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam beheer zijn sleutelelementen bij groene projecten.

Vervolgens speelt ook de rapportage een belangrijke rol. Beleggers moeten weten waar en hoe hun geld besteed zal worden. De gepubliceerde informatie moet bovendien jaarlijks bijgewerkt worden. Andere criteria zijn het beheer van de opbrengsten van de obligaties en de procedures die uitgevende instellingen hanteren om de projecten die ze willen financieren te selecteren en evalueren.

Spelers op de groene obligatiemarkt

Twee derde van de groene obligaties zijn op dit moment overheidsobligaties. België speelt op dat vlak een voortrekkersrol, aangezien het in 2018 maar liefst 5 miljard euro aan groene obligaties heeft uitgebracht. In het Waals Gewest werd met de opbrengst van groene obligaties in 2019 onder meer het ‘Renopack’ bekostigd, waarbij Waalse huishoudens een lening aan 0% rente kunnen aangaan voor het renoveren van hun woning.

Ook de bedrijfswereld trekt steeds meer de kaart van groene investeringen. Bedrijven gaan bijvoorbeeld na hoe ze in hun productieketen minder plastic en meer recycleerbaar of herbruikbaar materiaal kunnen gebruiken. Andere ondernemingen zetten volop in op de energietransitie en opteren voor hernieuwbare energie.

Taartgrafiek verdeling groene obligaties

De verdeling van groene obligaties per sector.
Bron: Bloomberg, december 2019

Veelbelovende vooruitzichten

De toekomst van groene obligaties ziet er dus rooskleurig uit. Er zijn steeds meer emittenten uit tal van sectoren die voor dit soort beleggingen opteren. In 2019 waren er reeds dubbel zo veel uitgiftes als in 2018 en dit jaar zou die trend zich verderzetten. Bedrijven zullen blijven inspelen op die evolutie, zoals de autosector die steeds performantere technologie ontwikkelt voor elektrische wagens. Ook de Duitse regering heeft aangegeven dat ze in 2020 voor niet minder dan 10 miljard euro aan groene obligaties zou uitgeven om haar ‘Green deal’ te financieren. En de Europese Centrale Bank ten slotte zal tijdens haar strategische herziening de klimaatverandering voorop stellen.

Grafiek

Het aantal uitgiftes van groene obligaties in miljard euro.
Bron: Bloomberg, december 2019

Zelf beleggen in groene obligaties?

Indien u wilt beleggen in groene obligaties hebt u twee opties.
U kunt in directe lijn beleggen, maar in dat geval bent u blootgesteld aan het risico op greenwashing. Dat betekent dat u zou investeren in bedrijven die zich groener en duurzamer voordoen dan ze werkelijk zijn. Door op die manier te beleggen, is het risico bovendien niet evenwichtig gespreid. Lees daarover ons artikel ‘Uw geld beleggen, niet altijd een sinecure!’.

Een tweede mogelijkheid is om te beleggen in duurzame fondsen. In dat geval zal de fondsbeheerder iedere uitgifte analyseren en nagaan in welke mate de obligatie de strijd tegen de klimaatverandering ondersteunt. Een ander voordeel is dat uw portefeuille gediversifieerd zal zijn! Lees voor meer informatie ons artikel ‘Belegt u als belegger beter in individuele aandelen of in een beleggingsfonds?’.

 

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak