Online Banking

12 januari 2018

Gewestelijke Waarborgregeling voor Vlaanderen

Wim Crois

Directeur Retail Banking

De Gewestelijke Waarborgregeling is een middel van de Vlaamse overheid om kredieten bij banken toegankelijker te maken voor ondernemers.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Dankzij deze regeling hebben banken namelijk de mogelijkheid om tot 75% van het krediet te laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Voortaan kunt u als kmo, grote onderneming, vrije beroeper of zelfstandige ook van deze regeling genieten bij Nagelmackers.

Hoe gaat het in zijn werk?

PMV of Participatiemaatschappij Vlaanderen is een instantie van de Vlaamse overheid die ondernemingen financieel ondersteunt om projecten op poten te zetten in Vlaanderen. De PMV biedt financiële instellingen onder andere waarborgen wanneer zij kredieten verstrekken aan beloftevolle ondernemingen die zelf onvoldoende waarborgen kunnen bieden. Ook bij Nagelmackers kunt u nu dus terecht voor een krediet met waarborg van de Vlaamse Overheid.

Waar moet de gefinancierde investering plaatsvinden?

Er zijn twee situaties mogelijk:

  • Uw domicilie (als ondernemer) of uw maatschappelijke zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest. Het gewaarborgde krediet mag dan zowel in Vlaanderen, als in Wallonië, Brussel of het buitenland besteed worden;
  • De maatschappelijke zetel van uw onderneming ligt niet in het Vlaamse Gewest. Indien u een beroep wilt doen op de Waarborgregeling, moet de investering plaatsvinden op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Welke cliënten kunnen genieten van de regeling?

Alle ondernemingen die volgens het Europese recht een entiteit met een economische activiteit zijn, komen in aanmerking voor de Vlaamse Waarborgregeling. De rechtsvorm en financieringswijze spelen hier geen rol in, dus ook vzw’s kunnen aan de criteria voldoen. Bepaalde sectoren worden wel uitgesloten in deze regeling.

Welke voorwaarden zijn aan de waarborg verbonden?

  • De waarborg mag niet gebruikt worden om achterstallige of reeds bestaande schulden af te betalen, noch om het bedrijfskapitaal weder samen te stellen.
  • Maximaal 75% van het kredietbedrag kan door de Vlaamse overheid gewaarborgd worden.
  • Het maximumbedrag voor de waarborg ligt op 750.000 EUR per onderneming. Onder bepaalde voorwaarden kan dat bedrag echter oplopen tot 1,5 miljoen EUR.
  • U moet als ondernemer eenmaal een premie betalen aan Waarborgbeheer nv. Deze premie wordt berekend op basis van de looptijd en het bedrag van de waarborg.

De overheidswaarborg van de Vlaamse regering voor ondernemingen kan bovendien gecombineerd worden met andere vormen van overheidssteun zoals de-minimissteun, Startlening+ of kmo-cofinanciering.

Indien u nog vragen hebt of graag in aanmerking komt voor de Gewestelijke Waarborgregeling, kunt u contact opnemen met uw kmo-adviseur. Hij helpt u dan graag verder.

Bron: PMV

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak