Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

12 februari 2019

(Gedeeltelijke) terugvordering van roerende voorheffing op ontvangen dividenden

Sandrine Geirnaert

Estate Planner

Sinds 1 januari 2018 zijn dividenden gedeeltelijk vrijgesteld van personenbelasting. In de praktijk betekent dat dat u als particulier een deel van de Belgische roerende voorheffing op dividenden uit uw beleggingsportefeuille kunt terugvorderen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Voor dividenden ontvangen in 2018 is het bedrag dat kan teruggevorderd worden 30% van de eerste schijf van 640 EUR, of een voordeel van 192 EUR.

Denk eraan om, indien u het voorbije jaar dividenden hebt ontvangen, die roerende voorheffing terug te vorderen in uw eerstvolgende aangifte van personenbelasting. Een bewijsstuk (waarvan de vorm nog moet worden vastgelegd in een koninklijk besluit) moet ter beschikking gehouden worden van de belastingadministratie.

Geldt dit voor alle dividenden?

Nee, die maatregel is enkel bedoeld voor dividenden uit Belgische of buitenlandse individuele aandelen, maar niet voor dividenden uitbetaald door een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Wat met de aandelen van uw eigen vennootschap?

Ook die aandelen komen in aanmerking voor een vrijstelling. Door de toekenning van een dividend kan de algemene vergadering van uw vennootschap, die in de komende maanden plaatsvindt, u laten genieten van die nieuwe maatregel. En nog goed nieuws: voor het inkomstenjaar 2019 zal de vrijstelling toegepast worden op een eerste schijf van 800 EUR.

 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak