Maak een afspraak

24 december 2020

Focus Estate planning 2020

Pieter Haine

Estate Planner

In 2018 en 2019 vonden tal van hervormingen plaats. Het ging onder meer om de hervorming van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het ondernemingsrecht en er kwam een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In 2020 werd die trend verdergezet met onder meer wijzigingen rond bepaalde instrumenten voor vermogensplanning.
Ontdek hier welke!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In 2018 en 2019 werd menige wetswijziging van kracht. Het ging bijvoorbeeld om de hervorming van het erfrecht waardoor de reserve van de kinderen werd aangepast, de regels rond de inbreng van schenkingen en de mogelijkheid om erfovereenkomsten af te sluiten. De hervorming van het huwelijksvermogensrecht zorgde op zijn beurt voor een grotere solidariteit tussen de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen en een aanpassing van de erfopvolging tussen echtgenoten. Na de hervorming van het ondernemingsrecht werden dan weer nieuwe administratieve verplichtingen ingevoerd voor zaakvoerders van maatschappen. De vennootschappen volgden ten slotte van nabij de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sinds begin 2020 wijzigde de regelgeving rond bepaalde instrumenten voor vermogensplanning.

Zo is een verkoop op lijfrente in het Waals Gewest opnieuw onderworpen aan het tarief van 12,5%; gedaan met het voordeeltarief van 6% dus. In Vlaanderen en Brussel blijft het tarief 10% of 12,5% indien een onroerend goed op lijfrente verkocht wordt.

De gezondheidscrisis toonde aan hoe moeilijk het voor bepaalde personen is om fysiek tot bij de notaris te geraken. Gelukkig is het sinds mei 2020 mogelijk om iemand een digitale notariële volmacht te geven. Door eenvoudigweg digitaal verbonden te zijn met het notariaat, kunt u voortaan een authentieke volmacht geven aan een vertrouwenspersoon of een medewerker van het notariskantoor. Die persoon kan dan in uw plaats aktes regelen voor de aankoop van een onroerend goed, een schenking, een buitengerechtelijk mandaat …

Die buitengerechtelijke mandaten (zorgvolmacht) werden in 2014 in het leven geroepen en waren afgelopen jaar erg populair. Ze stellen u in staat om een vertrouwenspersoon aan te duiden die in uw plaats handelingen kan stellen. Die volmacht kan onmiddellijk ingaan of later wanneer uw gezondheidstoestand het niet langer toestaat. De volmachthouder kan zo - naast het vermogensbeheer (bankverrichtingen, verkoop van vastgoed, successieplanning, enz.) - ook persoonlijke handelingen stellen, bijvoorbeeld de keuze van een zorginstelling.

Bij de aankoop van een onroerend goed kunnen ouders het vruchtgebruik van dat goed kopen en kinderen of andere familieleden de blote eigendom. Om de aankoop van die blote eigendom mogelijk te maken, schenken ouders hun kinderen vaak het benodigde bedrag. De laatste jaren werden tal van fiscale wijzigingen doorgevoerd voor dergelijke gesplitste aankopen voorafgegaan door een schenking. Aangezien de registratie van schenkingen en de successierechten gewestelijk bepaald worden, gaf ieder gewest een eigen invulling aan de materie.

Zo heeft de belastingdienst in Wallonië en Brussel beslist dat de al dan niet geregistreerde schenking voor aankoopaktes na 01/08/2020 moest plaatsvinden vóór de ondertekening van de aankoopbelofte (compromis) indien er een voorschot betaald werd. Vlabel (belastingdienst bevoegd voor de Vlaamse belastingplichtigen) besliste op zijn beurt dat de al dan niet geregistreerde schenking voor aankopen na 14/10/2020 moest plaatsvinden uiterlijk vóór de ondertekening van de authentieke akte.

Tot slot moeten schenkingen van roerende goederen verleden voor een buitenlandse notaris sinds 15/12/2020 verplicht in België geregistreerd worden. De ‘kaasroute’ werd op die manier gesloten. 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak