Online Banking

19 april 2021

Einde fiscaal voordeel via een duolegaat in Vlaanderen

Astrid Dutré

Estate Planner

De Vlaamse Regering heeft - zoals aangekondigd in haar regeerakkoord - het fiscaal voordeel dat kan gerealiseerd worden via een duolegaat voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 afgeschaft. Het decreet werd ondertussen in het Vlaams Parlement gestemd. Als compensatie zal het tarief inzake erf- en schenkbelasting voor goede doelen 0% bedragen en voert ze de ‘vriendenerfenis’ in.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Wat is een duolegaat?

Er is sprake van een duolegaat wanneer in een testament twee begunstigden worden aangeduid. Doorgaans zijn dat een ver familielid of een goede vriend én een goed doel. Aan het goede doel werd de verplichting opgelegd om niet alleen de erfbelasting op zijn deel te betalen, maar ook op het legaat vermaakt aan het verre familielid of de goede vriend.

Een win-winsituatie, behalve voor de schatkist

Doordat het goede doel in het Vlaams Gewest kan erven aan 8,5% in tegenstelling tot het verre familielid waar de tarieven tot 55% kunnen oplopen, kon er een belastingbesparing gerealiseerd worden. Het verre familielid of de goede vriend hield netto meer over aan deze techniek dan wanneer hij als enige erfgenaam werd aangesteld. Daarenboven gaf men het goede doel een duwtje in de rug. Een win-winsituatie voor beide legatarissen, behalve voor de schatkist.

Volgens de Vlaamse Regering was de techniek van het duolegaat louter en alleen fiscaal geïnspireerd en was het vaak niet de bedoeling om wezenlijk aan filantropie te doen. Daardoor zal vanaf 1 juli niet alleen het legaat aan de verre verwant, maar ook het voordeel dat die bekomt doordat het goede doel de erfbelasting betaalt, deel uitmaken van de belastbare basis van de verre verwant. Op die manier wordt de fiscale optimalisatie uit de techniek van het duolegaat gehaald.

We besparen u een cijfervoorbeeld, maar wat u wel moet weten, is dat de kans zeer groot is dat het goede doel het legaat zal verwerpen. De nieuwe regeling gaat in voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021, ongeacht de datum waarop het testament werd opgesteld. Vandaar de noodzaak om uw testament te laten herbekijken voor 1 juli!

Nieuwe bepalingen vanaf 1 juli

De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten zal voor de goede doelen waarschijnlijk tot gevolg hebben dat zij minder ontvangsten hebben. Om dat op te vangen wordt in het Vlaams Gewest een 0% tarief ingevoerd voor schenkingen en erfenissen aan goede doelen. Vandaag konden ze al van voordelige tarieven genieten, zijnde 8,5% erfbelasting en 5,5% schenkbelasting, maar dat wordt in de toekomst dus tot 0% herleid.

Daarnaast voert de Vlaamse regering voor overlijdens vanaf 1 juli ook de ‘vriendenerfenis’ in. Dat houdt in dat u via uw testament één of meerdere goede vrienden of verre familieleden het meest gunstige tarief in de erfbelasting kunt laten genieten, namelijk 3% in plaats van 25% op een bedrag tot maximaal 15.000 EUR. Dat betekent een besparing van maximaal 3.300 EUR aan verschuldigde erfbelasting. Duidt u meerdere personen aan, dan zal de vermindering van 3.300 EUR voor hen samen gelden en proportioneel verdeeld worden.
Gelet op die begrenzing tot 15.000 EUR van de nalatenschap blijft een geregistreerde schenking van roerende goederen aan het vlakke tarief van 7% nog steeds een mooi alternatief.

Wat moet u onthouden?

  • Maakte u een testament waarin een duolegaat werd opgenomen? Laat dat dan voor 1 juli herbekijken.
  • De Vlaamse Regering brengt het tarief inzake erf- en schenkbelasting voor goede doelen naar 0%.
  • En u kunt via de vriendenerfenis tot 15.000 EUR van uw erfenis aan één of meerdere goede vrienden laten toekomen aan 3% erfbelasting, hetgeen in een nettovoordeel van maximum 3.300 EUR resulteert.

In het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest blijft het nog steeds mogelijk om het fiscale voordeel te genieten via de techniek van het duolegaat. Daar zijn er voorlopig geen wijzigingen aangekondigd, maar wanneer het regent in Vlaanderen, dan durft het al eens te druppelen in Brussel en Wallonië …

Tarief - schenking of legaat (01/07/2021)

vzw / liefdadigheidsinstellingen
     

Woonplaats van de overledene of de schenker

Schenking Legaat
Vlaanderen 0% 0%
Brussel 7% 7% indien goedkeuring / 25%
Wallonië 7% 7%

 

Particuliere stichting
     

 

Schenking Legaat
Vlaanderen 5,50% 8,50%
Brussel 7% 7%
Wallonië 7% 7%

 

 

 

Auteurs: Pieter Haine en Astrid Dutré

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak