Online Banking

28 september 2021

Een nieuwe stap vooruit op digitaal vlak

Sophie Slits

Estate Planner

Of het nu gaat over het bewaren van belangrijke documenten, het ondertekenen van authentieke aktes of het invoeren van gegevens: er is in de afgelopen twee jaar veel veranderd. Uiteraard speelde de COVID-crisis daarin een grote rol. Op die manier evolueren we steeds meer naar een digitaal tijdperk.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Digitale kluis - IZIMI

Hoewel we vandaag steeds meer verbonden en in een papierloze samenleving leven, blijft het belangrijk om bepaalde documenten bij te houden als bewijsmiddel.
De Federatie van het Notariaat (FedNot) speelde in op die behoefte om papieren documenten te bewaren door het digitale platform IZIMI te lanceren. Dat is een gratis digitale kluis voor elke burger waarin hij persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten kan bewaren. Het gaat bijvoorbeeld om de aankoopakte van vastgoed die uw eigendomsrecht bewijst, een huwelijkscontract dat het toepasselijke huwelijksstelsel aantoont of een diploma dat bevestigt welke studies gevolgd werden.

Verder kan de kluis gebruikt worden om een overzicht te hebben van uw bankrekeningen, beleggingsportefeuilles en/of levensverzekeringscontracten. Dat bespaart uw erfgenamen op termijn veel kopzorgen omdat de notaris bij het overlijden van de titularis gemachtigd is om de inhoud van de kluis te delen met de erfgenamen, tenzij de titularis daar anders over besliste. Ook bij leven kunt u die informatie reeds delen met uw partner, kinderen, notaris of een vertrouwenspersoon.

Digitale notariële volmacht

Tot voor kort moest u langsgaan bij de notaris om een verkoopakte te ondertekenen of een vennootschap op te richten.
In het verleden kon u iemand reeds een authentieke volmacht geven. U moest echter naar de notaris om een dergelijke volmacht op te stellen en de gevolmachtigde aan te wijzen die in uw plaats en voor uw rekening mocht tekenen en handelen.

Sinds april 2020 kunt u die authentieke volmacht vanop afstand in orde brengen. Een authentieke volmacht langs digitale weg dus, via een videoconferentie en een elektronische handtekening. In een eerste fase zal de notaris de digitale authentieke volmacht opmaken. In een tweede fase zal de door u aangewezen gevolmachtigde (zijnde een vertrouwenspersoon of een medewerker van het notariskantoor) de eindakte in uw plaats ondertekenen.

Dankzij die twee stappen kunt u dus veilig van thuis uit heel wat aktes regelen. We denken bijvoorbeeld aan de aankoopakte van uw woning, uw schenking en een wijziging in uw huwelijkscontract. Voor bepaalde aktes zoals het opmaken van een testament moet u nog steeds naar de notaris.

Online een vennootschap oprichten via StartMyBusiness

Op 1 augustus 2021 kwam er nog een vernieuwing: het is voortaan mogelijk om een vennootschap op te richten zonder in een notariskantoor langs te gaan. De oprichtingsakte kan vanaf nu – volledig gratis – op afstand ondertekend worden via videoconferentie.

Enorme tijdswinst dus voor ondernemers die beslissen om hun activiteiten uit te oefenen via een rechtspersoon. Die mogelijkheid biedt zich bovendien aan voor alle rechtspersonen.
De Federatie van het Notariaat heeft daartoe een digitaal platform op touw gezet: www.startmybusiness.be. Via die website is het dus voortaan mogelijk een vennootschap op te richten. Het platform verstrekt verder juridische informatie over de activiteit die de ondernemer met zijn vennootschap wil uitoefenen, alsook informatie over de verschillende ondernemingsvormen en ‘tips voor ondernemers’. Een echte schat aan informatie dus!

Uiteraard blijft het advies van een notaris steeds nuttig en zelfs cruciaal bij het oprichten van een vennootschap!

Solange Saghbini en Sophie Slits – Estate Planning – Nagelmackers

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak