Maak een afspraak

30 maart 2020

Een kijkje achter de schermen van onze duurzame fondsenselectie

Jurgen Temmerman

Product Marketeer Investments & Private Banking

Het doel van iedere belegger is rendement behalen. Tegenwoordig komt daar echter vaak een duurzaam aspect bovenop. Voor steeds meer beleggers is het namelijk ook belangrijk dat hun investering bijdraagt aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Wij voeren bij Nagelmackers steeds een grondige analyse uit vooraleer we fondsen toevoegen aan onze selectie, en ook voor duurzame beleggingen hebben we onze specifieke selectiecriteria.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Interne analyse op basis van 7 P’s

Onze fondsanalisten gaan al jarenlang op zoek naar fondsen die zij als de beste in hun categorie beschouwen. Daarvoor hebben zij hun eigen selectiemethode ontwikkeld op basis van 7 P’s. Een aantal interne specialisten leggen zich daarbij specifiek toe op duurzaam beleggen. Elke fondsenanalist moet voor ieder van zijn fondsen een grondige analyse uitvoeren op basis van die 7 P’s.

Dat geldt zowel voor fondsen die reeds in onze selectie zitten, als nieuwe fondsen die toegevoegd zouden worden. Op basis van die doorlichting beslist een intern comité of fondsen in onze selectie komen of blijven.
Op die manier heeft bijna de helft van de fondsen die we aanbieden (door Nagelmackers beheerde fondsen en fondsen van externe beheerders) een duurzaam karakter.

- Uitsluitingen

Allereerst gaan we na of de fondsbeheerders met wie we in zee willen gaan, een aantal bedrijven en sectoren uitsluiten. Het gaat dan om sectoren zoals de wapen-, alcohol-, en tabaksindustrie en bedrijven die investeren in nucleaire energie of niet-conventionele olie en gas.

- ESG-factoren

Een van onze 7 P’s richt zich in het bijzonder op de principes voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. We baseren ons daarbij op de UNPRI, de Principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties, die we afgelopen jaar zelf ondertekenden. Er wordt gekeken of de fondsbeheerder ook de UNPRI heeft onderschreven en in hoeverre een ESG-beleid deel uitmaakt van het proces en het beheer van het fonds. Er wordt met alle aspecten van ESG (Environment, Social and Governance) rekening gehouden, zoals in het overzicht hieronder te zien valt.

Bron: ABN Amro – Parnassus Investments

Deze criteria passen in een breder proces om tot een bepaalde selectie van bedrijven te komen, die voldoen aan de eisen van de beheerder.


- Due diligence

Ten slotte zijn ook een engagement policy en proxy voting bepalend bij de selectie van duurzame fondsen. We willen dat de beheerders als actieve aandeelhouder ESG-thema’s op de kaart zetten en actief met het management aan tafel zitten om concrete voorstellen aan te reiken en de bedrijfsvoering op een bepaalde manier te sturen.
We controleren bovendien met de gepaste zorgvuldigheid de juistheid van de informatie die fondsbeheerders of bedrijven bekendmaken. Zo vermijden we dat we samenwerken met bedrijven die aan greenwashing doen om fondsen ‘groener’ te laten lijken dan ze werkelijk zijn. De vrijgegeven cijfers en data moeten kloppen en ook externe instanties zien daar uiteraard op toe.

Erkende kwaliteitslabels

Nationaal en internationaal hebben verschillende instanties al labels uitgereikt om duurzame fondsen te kunnen onderscheiden. Morningstar, een internationale financiële dienstverlener, reikt met zijn ‘Sustainability rating’ bijvoorbeeld geen sterren, maar ‘globes’ uit aan fondsen die het goed doen op het vlak van ESG-criteria. Deze Morningstar-rating geeft vrijwel alle fondsen in ons aanbod een goede tot zeer goede score.

Binnen het fondsenaanbod dat Nagelmackers ter beschikking stelt, zijn niet alle fondsen voorzien van een dergelijk duurzaam kwaliteitslabel. Uiteraard krijgt onze eigen analyse nog steeds de absolute prioriteit in het kader van de selectie van duurzame en andere fondsen.

Zelf kiezen voor duurzame beleggingen?

We verwachten van de fondsbeheerders waar we mee in zee gaan, dat ze de lat even hoog leggen als wij bij het analyseren en kiezen van de onderliggende fondsen waarin ze beleggen. Zo hebben wij een mooi gamma duurzame fondsen uitgewerkt, waarbij een aantal fondsen intussen een duurzame erkenning of label hebben binnengehaald.

Bovendien hebben we binnen Private Banking een ESG-beleggersprofiel uitgewerkt, dat volledig gericht is op maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Voor meer informatie of bijkomend advies, kunt u terecht bij een van onze adviseurs. Maak hier een afspraak.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak