Online Banking

18 december 2023

Een financieel duwtje in de rug voor uw kinderen

Astrid Dutré

Estate Planner

U wenst een deel van uw vermogen over te maken aan een van uw kinderen. Volstaat een loutere overschrijving via de bank dan of zet u toch beter een aantal zaken op papier? En is het nodig om bij uw notaris langs te gaan? Een kort overzicht van de verschillende stappen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Stappenplan voor een bankgift

Enkel een overschrijving doen, volstaat niet. Om latere discussies te vermijden, zowel onder uw kinderen als met de fiscus, is het essentieel een schriftelijk document op te maken. Zo kunt u bovendien bepaalde voorwaarden aan de bankgift koppelen.

Vaak gaat aan de overschrijving al een intentiebrief of -mail vooraf (stap 1). Daarin zet u uw plan om een schenking te doen uiteen en lijst u ook de voorwaarden op die u aan de schenking wenst te koppelen.

  • Een eerste mogelijke voorwaarde is een optioneel beding van terugkeer. Overlijdt de begiftigde voor u, dan keren de geschonken tegoeden of wat er in de plaats kwam naar u terug, voor zover u dat verkiest. Het is dan alsof die tegoeden uw vermogen nooit verlaten hebben.
  • Ook een uitsluitingsclausule (waardoor de tegoeden niet mogen worden opgenomen in de huwgemeenschap) en een financiële rentelast (die de schenker de mogelijkheid biedt om een bepaalde geldsom op te vragen) kunnen in de onderhandse schenkingsdocumenten worden opgenomen.

De begiftigde beantwoordt de intentiemail en geeft aan dat hij akkoord gaat met de opgelegde voorwaarden (stap 2). Vervolgens doet u de overschrijving (stap 3).

Wat na de overschrijving?

De overschrijving wordt gevolgd door de opmaak van een geschrift, de ‘pacte adjoint’, tussen de schenker en de begiftigde. Daaruit blijkt duidelijk dat de overschrijving wel degelijk een schenking betrof, in dank aanvaard door de begiftigde met de daaraan gekoppelde modaliteiten. Dat document wordt ondertekend, gedateerd en aangetekend verstuurd (stap 4).

Die aangetekende verzending is belangrijk omdat u rekening moet houden met de risicotermijn van drie jaar, of vijf jaar in het Waals Gewest. De schenker moet na de schenking namelijk nog drie of vijf jaar overbruggen (de risicotermijn), waarna de schenking pas definitief vrij is van erfbelasting. Overlijdt de schenker plots binnen die risicotermijn, dan moet de bankgift aangegeven worden en zijn er successierechten op verschuldigd.

Wilt u dat vermijden, dan kunt u de bankgift nog altijd registreren (eventueel stap 5). U betaalt er dan schenkbelasting op, in Vlaanderen en Brussel aan 3% (tarief in rechte lijn), in Wallonië aan 3,3%.

Het toepasselijk tarief voor de schenkbelasting – Vlaanderen, Brussel of Wallonië – wordt bepaald door de woonplaats van de schenker en de band tussen de schenker en de begiftigde. Schenkt u aan één van uw kinderen, dan is het tarief in rechte lijn van toepassing.

Is een bezoek aan de notaris nodig?

In de praktijk zien we dat veel personen hun kinderen een financiële duwtje geven via een bankgift. U schenkt dan de volle eigendom weg.

Als het gaat over grotere portefeuilles, wordt er vaak overwogen om te schenken met een voorbehoud van vruchtgebruik. Enkel de blote eigendom wordt dan weggeschonken. De bevoegdheden en rechten van de vruchtgebruikers worden uitdrukkelijk beschreven in een notariële schenkingsakte. Wilt u enkel de blote eigendom wegschenken, dan moet u altijd via de notaris passeren.

Voor bepaalde zaken is dus een notariële akte noodzakelijk, zoals bij de schenking van aandelen van een bedrijf, Belgisch vastgoed en bestaande verzekeringscontracten. Gaat u voor uw schenking naar een notaris, dan zal er schenkbelasting betaald moeten worden. De notaris is immers verplicht om alle aktes te laten registreren.

Vergeet deze verschillende stappen dus niet indien u een bankgift via overschrijving wilt uitvoeren. Meer informatie vindt u terug in onze flyer ‘Stappenplan voor een bankgift’.

Onze estate planners begeleiden u graag bij uw vermogensplanning. Maak hier een afspraak.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak