Maak een afspraak

14 april 2020

Een eerste voorzichtige blik op de EMU- aanpak van de COVID19- crisis – ECOFIN 9 April 2020

Christofer Govaerts

Chief Strategist

ECOFIN 9 april: beslissing
Persoonlijk interpretatie onder bepaalde mathematische assumpties

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Vorige week donderdag, laat in de avond, kwam ECOFIN tot een besluit inzake de eerste aanpak van deze crisis. Dit resultaat was zoals te verwachten een consensusresultaat en geen grote bazoeka. Zeker niet in vergelijking tot wat er elders gebeurt in de wereld.

Het resultaat was een pakket van maatregelen ter waarde van 590 miljard USD (+/- 530 miljard euro), dat bestaat uit een combinatie van directe en indirecte injecties in de economie.

- De directe injectie – maar niet onder onvoorwaardelijke gezamenlijke paraplu – gebeurt via het bestaande ESM-mechanisme.  In de veronderstelling dat het direct ‘vol gas’ was geweest, zou dit ongeveer 4,43% van het BBP geweest zijn. Dit is echter niet het geval. Het gaat om 2% van het BBP, maar er worden nog flexibele aanpassingen aangebracht voor enkele lidstaten. Complementair worden er indirecte maatregelen getroffen via supra-nationale leeninstellingen.

- Wat dit laatste betreft, worden er leninggaranties gegeven via de Europese Investeringsbank ter waarde van 200 miljard euro met 25 miljard werkkapitaal (hefboom x8, cfr. normale bankysteem-operaties). Deze leningen zullen voornamelijk gaan naar kleine en middelgrote ondernemingen om te garanderen dat ze de komende weken en maanden overleven.

Voorlopige interpretatie

  • Wat intra-europese solidariteit betreft, is deze oplossing wel goed. Ze houdt rekening met de landen die zwaar getroffen zijn door COVID19 en tegelijkertijd reeds een moeilijke tijd te verduren hadden in het tijdperk na 2008 (periferie).
  • Volstaat deze beslissing? Op korte termijn misschien wel, maar er zal de komende maanden ongetwijfeld een vervolg aan dit debat gebreid worden.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak