Maak een afspraak

16 september 2019

Duurzaam beleggen, een nieuwe trend?

Emmanuel Devilez

Product Manager - Product management & Coaching

Onze maatschappij evolueert en verandert continu. Het is dan ook logisch dat we de selectiecriteria aanpassen voor beleggingen die we aanbieden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Een van de voornaamste veranderingen is dat we in ons aanbod rekening houden met duurzame ontwikkeling. Maar wat houdt dat precies in, maatschappelijk verantwoord beleggen?

Maatschappelijk verantwoorde belegging (SRI)

Bij maatschappelijk verantwoord beleggen worden financiële producten gekozen die de ESG-criteria behartigen. ESG is een Engels acroniem dat verband houdt met ecologie, de samenleving en goed bestuur. De financiële rentabiliteit van de producten wordt daarbij evenwel niet uit het oog verloren!

  • Het ecologische aspect: we selecteren bedrijven die onder meer hun grondstoffen efficiënt beheren, hun ecologische voetafdruk verkleinen of hun recyclagesysteem verbeteren.
  • Het maatschappelijke (of sociale) aspect: we houden rekening met de houding van bedrijven inzake het arbeidsrecht en de mensenrechten. Kinderarbeid of corruptie zijn bijvoorbeeld uitsluitingscriteria.
  • Het governance-aspect: hier nemen we het beheer van bedrijven onder de loep. Transparantie, de mate waarin leden van de raad van bestuur onafhankelijk kunnen werken en het naleven van de rechten van aandeelhouders staan centraal.

Wat zijn de voordelen?

Bedrijven die ESG integreren in hun proces denken bewust na over het duurzame facet van hun activiteiten. Ze bewijzen zo dat ze zich bewust zijn van hun impact op de wereld. Van dit soort bedrijven wordt een beter beheer verwacht en bijgevolg ook een betere beursprestatie (Onderzoek van de Universiteit van Oxford – 2015).
Duurzame beleggingen dragen de bescherming van onze planeet en haar inwoners bovendien hoog in het vaandel. Zo kunnen ze hun economische prestaties verzoenen met hun maatschappelijke en economische impact.

Nagelmackers en duurzame beleggingen

Wij willen vermijden dat dit duurzame aspect slechts een modeverschijnsel is en denken dus verder na over de mogelijkheden. Dat betekent dat wij bij Nagelmackers steeds meer beleggingen zullen aanbieden die rekening houden met de SRI-principes (zie hierboven) en dat we de bedrijven erachter het nodige duwtje in de rug zullen geven.
We bieden nu echter al een aantal beleggingen aan van bedrijven die de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen in acht nemen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Surf dan hier verder of neem contact op met een van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak