Maak een afspraak

22 januari 2019

De maatschap en de planning van uw successie [Dossier]

Estate Planning

Auteur

Misschien bevindt u zich wel in de volgende situatie: u hebt een aanzienlijk roerend vermogen opgebouwd, een spaarpotje voor later voor de kinderen. Maar bent u zich ervan bewust dat dit spaarpotje wel eens zwaar belast zou kunnen worden bij uw overlijden? Zelfs in rechte lijn naar de kinderen kunnen de tarieven inzake erfbelasting in de verschillende gewesten aanzienlijk oplopen, zeker gezien die tarieven stijgen naarmate de omvang van de nalatenschap toeneemt.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Zonder planning zal dat spaarpotje na betaling van de erfbelasting dus heel wat lichter zijn.

Met een (notariële) schenking kunt u uw kinderen die fiscale kosten besparen én vermijden dat de Belgische Staat een groot deel van uw vermogen voor zich neemt.

Maar wat indien u wel wilt schenken, maar toch de controle over uw vermogen wenst te behouden?

Hier kan de maatschap het antwoord bieden.

U hebt in het verleden reeds een maatschap opgericht? Waar moet u in het licht van het huidige fiscale en juridische klimaat aandachtig voor zijn?

In dit dossier:

  • Wat is een maatschap en hoe werkt ze?
  • Wat zijn de fiscale en administratieve implicaties?
  • Hoe kan de maatschap worden ingepland in uw successieplanning?
  • Welk gewest is bevoegd om schenkingsrechten te heffen?
  • De maatschap is een dynamisch planningsinstrument

Download gratis dit dossier

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak