Maak een afspraak

24 juni 2020

De digitale notariële volmacht

Astrid Dutré

Estate Planner

Nu ieder van ons de draad van het gewone leven weer stilletjesaan opneemt, bent ook u zich wellicht meer bewust van de kwetsbaarheid van het leven.
De voorbije maanden dwongen ons om onze eigen situatie te evalueren. Is alles wel goed geregeld? Wat kan, mag en moet nog? Moeten er nog bepaalde afspraken gemaakt worden?
Belangrijke vragen die voor een antwoord vaak ook een fysiek bezoek aan de notaris vereisen. Maar wat als u daar niet geraakt omwille van gezondheidsredenen, een beperkte mobiliteit of een nieuwe coronacrisis?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In het verleden kon u aan iemand een authentieke volmacht geven. Nieuw is dat u die authentieke volmacht nu ook van op afstand in orde kunt brengen. De digitale volmacht zag het levenslicht! Maar waarvoor kunt u ze gebruiken? Hoe werkt ze en waar kunt u ervoor terecht?
Reeds in het verleden kon u aan iemand een authentieke volmacht geven. Op basis van die authentieke volmacht kon die persoon dan in uw plaats en voor uw rekening een notariële akte tekenen.

De digitale notariële volmacht

Nieuw sinds de wet van 30 april jongstleden is dat u die authentieke volmacht nu ook van op afstand in orde kunt brengen. Een authentieke volmacht langs digitale weg dus, via een videoconferentie en een elektronische handtekening.

Waar u anders fysiek in dezelfde ruimte als de notaris zou zitten, verloopt de afspraak nu online en in twee stappen.

In een eerste fase zal de notaris de digitale authentieke volmacht in orde brengen. In een tweede fase zal de door u aangewezen lasthebber (zijnde de door u aangewezen vertrouwenspersoon of een medewerker van het notariskantoor) de eindakte in uw plaats ondertekenen.

Dankzij die eerste en voorafgaandelijke stap inzake de digitale authentieke volmacht kunt u dus veilig van thuis uit heel wat akten regelen. Denken we maar aan de aankoopakte van uw woning, uw schenking, de wijziging van uw huwelijkscontract …

Enkel voor de opmaak van een testament kunt u geen volmacht geven aan iemand anders, omwille van de strikt persoonlijke aard van dit document.
Ook een notariële zorgvolmacht die toelaat te anticiperen op de situatie waarbij u zelf niet langer in staat bent om beslissingen te nemen, kan digitaal geregeld worden van op afstand.

Wilt u meer informatie over de digitale volmacht en over hoe dit praktisch verloopt? Aarzel dan zeker niet uw notaris hierover aan te spreken.

Tijdens de coronacrisis kregen we ook heel wat vragen over de manier waarop reeds gedane bankgiften kunnen geregistreerd worden. Eens geregistreerd betekent dat immers dat er op wat er in het verleden geschonken werd, geen successierechten meer verschuldigd zijn!

Wat moet u weten?

De aanpak verschilt van gewest tot gewest. Zo moet in het Brussels en Waals Gewest de schenkbelasting betaald worden voor de registratie. In Vlaanderen gebeurt de betaling nadien via een aanslagbiljet.
Wilt u vandaag nog oude bankgiften registreren? Dan raden we aan vooraf telefonisch contact op te nemen met het registratiekantoor. Informeer op welke manier de registratie mogelijk is. De gegevens van het registratiekantoor kunt u terugvinden via deze link.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak