Maak een afspraak

15 juli 2020

De crisis heeft aanpassingen mogelijk gemaakt

Sophie Slits

Estate Planner

De coronacrisis heeft een grotere impact op ons dagelijks leven dan welke gebeurtenis dan ook sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook op fiscaal vlak zullen de komende maanden veel aanpassingen nodig zijn. Net als artsen en docenten die gedwongen zijn hun manier van werken te veranderen en hun praktijk te digitaliseren, hebben notarissen zich moeten aanpassen om aan de behoeften van hun cliënten te kunnen voldoen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Digitale volmacht

Terwijl het vroeger mogelijk was om een authentieke volmacht te geven aan een betrouwbaar persoon zodat hij of zij in staat zou zijn om een authentieke akte namens u te ondertekenen, heeft de coronavirusepidemie geleid tot het ontstaan van de digitale notariële volmacht om de ondertekening van authentieke akten mogelijk te maken voor mensen die niet in staat zijn om te reizen vanwege de gezondheidscrisis (bijvoorbeeld een bejaarde die het woonzorgcentrum niet mag verlaten) of enige andere vorm van ongeschiktheid. "Sinds de wet van 30 april 2020 kun je deze authentieke volmacht op afstand geven aan een vertrouwenspersoon of een medewerker van de notaris via een videoconferentie en een elektronische handtekening", zegt Sophie Slits (Legal advisor - Bank Nagelmackers).

De akten die nu door deze maatregel worden toegestaan, zijn onder andere aankopen van onroerend goed, schenkingen of wijzigingen in een huwelijkscontract. "Zij omvatten echter niet het opstellen van een testament vanwege het strikt persoonlijke karakter van deze wet. Sophie Slits geeft ook aan dat "een buitengerechtelijke volmacht, die het mogelijk maakt om te anticiperen op het moment dat de bejaarde niet meer in staat zal zijn om zijn eigen beslissingen te nemen, ook op afstand kan worden gegeven met deze digitale volmacht".

Termijn voor de verklaring

De coronacrisis heeft ernstige gevolgen gehad voor de financiële markten, waarbij de prijzen zeer snel stegen of daalden. In geval van overlijden zullen de betaalde successierechten op een effectenportefeuille (aandelen, obligaties, fondsen, enz.) afhangen van de datum waarop deze instrumenten worden gewaardeerd. Deze waardering wordt opgenomen in de successieverklaring, die in principe binnen vier maanden na het overlijden moet worden ingevuld. De coronacrisis heeft de Belgische Gewesten er echter toe aangezet om speciale regels vast te leggen.

De eerste betreft de termijn voor het indienen van de verklaring van erfrecht, die op uitdrukkelijk verzoek van de erfgenamen met vier maanden is verlengd. "Het Gewest dat bevoegd is voor de successierechten is datgene waar de overledene het langst heeft gewoond gedurende de laatste vijf jaar van zijn of haar leven", zegt Sophie Slits. En hoewel de toegekende bijkomende periode in het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest gelijkaardig is, is de regel in het Vlaamse Gewest verschillend, waar de verlenging van de periode slechts tot 30 september mogelijk is.

Keuze van de datum

De tweede betreft de waardering van beursgenoteerde financiële instrumenten.  "U kunt bijvoorbeeld kiezen tussen de beurswaarde op de datum van overlijden, de beurswaarde op dezelfde datum een maand na het overlijden of op dezelfde datum twee maanden na het overlijden. In het kader van de coronacrisis wordt in het Vlaamse Gewest tijdelijk een vierde waarderingsmoment toegestaan, namelijk de beurswaardering die drie maanden na de datum van overlijden wordt uitgevoerd. Deze regel is van toepassing op alle sterfgevallen die zich voordoen tussen 13/11/19 en 30/09/20".

De mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende data maakt het mogelijk om te kiezen voor de gunstigste datum wat betreft de successierechten, dat wil zeggen de datum met de laagste sluitingsprijzen. "De gekozen datum geldt voor alle beursgenoteerde instrumenten in de nalatenschap," zegt Sophie Slits, dus het zal uiteraard niet mogelijk zijn om a la carte data te kiezen voor de verschillende soorten effecten in een portefeuille. "Deze flexibiliteit vermijdt een belastingfactuur die te groot zou zijn in verhouding tot de werkelijke waarde van deze instrumenten als ze zouden worden verkocht, bijvoorbeeld als de prijzen plotseling dalen na de dood.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak