Maak een afspraak

19 maart 2020

Coronavirus pandemie: aanzienlijke maar tijdelijke economische impact

Olivier Colsoul

Macro Economist

Als dit een paar weken geleden nog als een zeer negatief scenario werd beschouwd, lijdt het geen twijfel dat de meest duurzame wereldwijde expansie die is geregistreerd dit kwartaal zal eindigen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Dit is wat steeds meer economen zeggen, na hun prognoses drastisch te hebben herzien, in het licht van de laatste Chinese cijfers die in vrije val waren (industriële productie, investeringen, detailhandelsverkopen).

De herzieningen zijn nog steeds zeer ongelijk tussen de verschillende onafhankelijke economen. Het lijdt ook geen twijfel dat de grote internationale instanties hun vooruitzichten serieus zullen moeten herzien. De meest recente prognoses, meer verontrustend dan de vorige, zijn afkomstig van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan, die een duizelingwekkende daling van de activiteiten voorspelt. Schattingen voor het eerste kwartaal laten een aanzienlijke wereldwijde recessie zien (-12%), neerwaarts getrokken door China (-41%) en de eurozone (-15%). De Verenigde Staten zouden in het tweede kwartaal instorten (-22%). Deze enorme en angstaanjagende stuiptrekkingen zouden echter slechts van korte duur moeten zijn en slechts een of zelfs twee kwartalen beslaan, totdat de beheersingsmaatregelen effectief zijn. Vervolgens worden stevige rebounds verwacht, eerst in China, dan in Europa en de Verenigde Staten. Op jaarbasis, en ondanks de eerste twee catastrofale kwartalen, schat JP Morgan, ondanks alles, dat het mondiale bbp licht zal stijgen (+0,5%), vooral gedreven door China (+5,1%), wat de Amerikaanse recessies (-1,8%) en eurozone (-0,1%) zou opheffen.

Deze extreme ontwikkelingen zijn genoeg om investeerders in verwarring te brengen, maar ze zijn uiteindelijk vrij logisch: hoe meer activiteit onderduikt, hoe groter de kans is dat ze terugkeert, zodra de golf is gepasseerd. Maar om dat te doen, moeten we alle mogelijke steun bieden aan het voortbestaan van de wereldeconomie door middel van een hele reeks maatregelen. Hoewel hun eerste reacties soms teleurstellend, onhandig en ongecoördineerd waren, hebben we nu bevestiging van de inzet van staten en centrale banken om deze economische crisis het hoofd te bieden. De ondersteuningsmaatregelen die dag na dag door de grote landen worden aangekondigd, worden steeds belangrijker en zullen dat indien nodig blijven.
Deze gezondheids- en economische crisis verschilt radicaal van de financiële crisis van 2008. Het zal ook leiden tot een intense maar korte wereldwijde recessie. De economie staat wekenlang bijna stil en de effecten op de groei, op huishoudens en op bedrijven zijn buitengewoon moeilijk in te schatten.

Na China duurde het een paar weken voordat Europa besefte dat het de ongekende ervaring van ernstige opsluiting zou meemaken, op de schaal van een groot deel van zijn bevolking. De gezondheidsstrijd om de verspreiding van het virus te beheersen en de menselijke tol te beperken, heeft geen ander alternatief. Centrale bankiers en staten kunnen de economie een, twee of zelfs meerdere maanden helpen, maar niet anderhalf jaar, de geschatte tijd om een vaccin te krijgen. Het is ook tijd voor de grootste economie ter wereld om snel te handelen om het land veilig te stellen en de verspreiding van het virus serieus te beheersen. In de woorden van een Amerikaanse financier die gisteren op CNBC sprak: “So Mr. President, shut the economy down. Right now!”.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak