Maak een afspraak

29 mei 2020

Bank Nagelmackers schenkt mondmaskers aan lokale zorginstellingen

Jan Willems

Private Banker

In de afgelopen weken bezorgde Bank Nagelmackers aan verschillende zorginstellingen 7.000 beschermende FFP2 mondmaskers. In onze regio kwam een deel van het beschermingsmateriaal terecht bij o.a. zorgcentrum het GielsBos in Gierle en dienstverleningscentrum 't Zwart Goor in Merksplas.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Op de foto: Guy Bruyninckx (directeur cliëntenzorg GielsBos), Roel Van Dun en Jan Willems (Bank Nagelmackers)

 

Als bank hebben we een maatschappelijke rol die verder gaat dan het begeleiden van cliënten die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Om dit virus verder in te perken zijn er nog steeds heel wat beschermingsmaterialen nodig.

Verschillende lokale zorgcentra doen hierbij een warme oproep naar extra gespecialiseerde mondbescherming voor zowel medewerkers als bewoners.

Onze Chinese moedermaatschappij steunt deze actie ten volle en helpt ons bij de financiering ervan. De medewerkers van de bank mobiliseren zich ook en zullen via het team voor Corporate Social Responsibility een bijkomende gift doen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak