Maak een afspraak

17 april 2019

Aangifte van de personenbelasting in 2019: wat verandert er voor u?

Pieter Haine

Estate Planner

Zoals ieder jaar moet u ook in 2019 tussen begin mei en eind juni uw aangifte in de personenbelasting indienen. Deze keer voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Op de website van de FOD Financiën verschenen al de voorbereidende documenten, waaruit blijkt dat er ook in 2019 een aantal veranderingen opduiken in uw belastingformulier.
Spectaculaire veranderingen zijn er niet, maar we willen u toch graag wat verduidelijking bieden over  een paar belangrijke wijzigingen:

Vrijstelling van dividenden (640 EUR)

Om te kunnen genieten van de vrijstelling op dividenden onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing, vermeldt u in uw aangifte het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing (dus niet het bedrag aan geïnde dividenden). En dat concreet in ‘Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen, code 1437 – 18 of 2437 – 85’.

Het aangegeven bedrag van roerende voorheffing wordt verrekend met de verschuldigde belasting en eventueel terugbetaald.

Als belastingplichtige moet u bewijsdocumenten ter beschikking houden van de fiscus. De banken zijn echter niet verplicht om een speciaal attest op te maken. In de praktijk zal dus uit de rekeninguittreksels blijken hoeveel roerende voorheffing er werd ingehouden.
Ontving u dividenden uit het buitenland, waarop geen Belgische roerende voorheffing werd ingehouden? Dan past u de vrijstelling eenvoudig toe door de eerste 640 euro van die dividenden niet aan te geven.

Taks op effectenrekeningen

In ‘Vak XIV – rubriek E - Effectenrekeningen’ moet u als belastingplichtige vermelden of u titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening geviseerd door de effectentaks.

In tegenstelling tot wat eerst werd aangekondigd, is die informatie ook verschuldigd als de effectentaks reeds aan de bron werd ingehouden.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in uw belastingaangifte?

Maak gerust een afspraak met uw Nagelmackers-adviseur. Hij helpt u graag verder.

Bron: FOD Financiën

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak