Online Banking

17 april 2019

Aangifte van de personenbelasting in 2019: wat verandert er voor u?

Pieter Haine

Estate Planner

Zoals ieder jaar moet u ook in 2019 tussen begin mei en eind juni uw aangifte in de personenbelasting indienen. Deze keer voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Op de website van de FOD Financiën verschenen al de voorbereidende documenten, waaruit blijkt dat er ook in 2019 een aantal veranderingen opduiken in uw belastingformulier.
Spectaculaire veranderingen zijn er niet, maar we willen u toch graag wat verduidelijking bieden over  een paar belangrijke wijzigingen:

Vrijstelling van dividenden (640 EUR)

Om te kunnen genieten van de vrijstelling op dividenden onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing, vermeldt u in uw aangifte het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing (dus niet het bedrag aan geïnde dividenden). En dat concreet in ‘Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen, code 1437 – 18 of 2437 – 85’.

Het aangegeven bedrag van roerende voorheffing wordt verrekend met de verschuldigde belasting en eventueel terugbetaald.

Als belastingplichtige moet u bewijsdocumenten ter beschikking houden van de fiscus. De banken zijn echter niet verplicht om een speciaal attest op te maken. In de praktijk zal dus uit de rekeninguittreksels blijken hoeveel roerende voorheffing er werd ingehouden.
Ontving u dividenden uit het buitenland, waarop geen Belgische roerende voorheffing werd ingehouden? Dan past u de vrijstelling eenvoudig toe door de eerste 640 euro van die dividenden niet aan te geven.

Taks op effectenrekeningen

In ‘Vak XIV – rubriek E - Effectenrekeningen’ moet u als belastingplichtige vermelden of u titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening geviseerd door de effectentaks.

In tegenstelling tot wat eerst werd aangekondigd, is die informatie ook verschuldigd als de effectentaks reeds aan de bron werd ingehouden.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in uw belastingaangifte?

Maak gerust een afspraak met uw Nagelmackers-adviseur. Hij helpt u graag verder.

Bron: FOD Financiën

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak