Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

12 februari 2019

Aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen voor 2018

Sandrine Geirnaert

Estate Planner

Die nieuwe taks van 0,15% werd begin 2018 ingevoerd en is van toepassing op elke natuurlijke persoon die financiële instrumenten aanhoudt op een of meer effectenrekeningen bij een financiële instelling, waarvan de gemiddelde totale waarde 500.000 EUR of meer bedraagt.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Die taks betreft niet alleen Belgische belastingplichtigen die effectenrekeningen bezitten in België en/of in het buitenland, maar ook niet-rijksinwoners voor effectenrekeningen die zij aanhouden bij een Belgische financiële tussenpersoon.

Hoe wordt de taks geïnd?

Belgische financiële instellingen zijn verplicht de eventueel verschuldigde taks te berekenen en die bevrijdend te innen:

• automatisch, wanneer de drempel van 500.000 EUR per rekeninghouder en per financiële instelling wordt bereikt;
• in overige gevallen op vraag van de rekeninghouder ('opt-in').

Buitenlandse financiële instellingen zijn niet verplicht de eventueel verschuldigde taks te berekenen en die bevrijdend te innen, maar hebben de mogelijkheid om die dienst aan te bieden aan hun cliënten die Belgische rijksinwoners zijn.

Indien u in 2018 bij meerdere banken in België financiële instrumenten bezat (en/of op een of meerdere effectenrekening(en) in het buitenland), met een gemiddelde waarde van 500.000 EUR of meer, en die taks niet/onvoldoende werd ingehouden op het einde van het vorige jaar, bent u verplicht:

1. in uw volgende aangifte van personenbelasting het bestaan te vermelden van meerdere effectenrekeningen op uw naam;

2. de verschuldigde taks te berekenen en aan te geven, ten laatste op de uiterste datum waarop u de aangifte van personenbelasting kan indienen via het elektronische platform MyMinfin;

3. de taks ten laatste op 31 augustus 2019 te betalen (de praktische modaliteiten moeten nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd).

Is de fiscus op de hoogte van uw buitenlandse rekeningen?

Ja, wanneer het een land betreft dat de 'Common Reporting Standard' (CRS) heeft onderschreven, een internationale norm inzake gegevensuitwisseling voor financiële tegoeden (rekeningen, effectenrekeningen en verzekeringsovereenkomsten van tak 21, 26 en 23).

Aan de hand van de jaarlijks verstrekte gegevens, waaronder de waarde van de effectenrekeningen op 31/12, kan worden nagegaan of aan de verplichtingen inzake aangifte en betaling is voldaan. Een bijkomend gevolg is dat een regularisatieprocedure in principe uitgesloten is voor wie schriftelijk in kennis is gesteld van specifieke lopende onderzoekdaden.

Meer informatie over de berekening van die taks?

Lees dan ons artikel ‘Wordt u getroffen door de effectentaks?’. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om een van onze estate planners te contacteren of een afspraak te maken.

Blijf op de hoogte


Bekijk de privacy verklaring.

Ik ga ermee akkoord om via e-mail commerciële informatie te ontvangen van Bank Nagelmackers nv.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak