Maak een afspraak

6 mei 2019

8ste editie van de Nagelmackers Investors Meeting

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Voor het achtste jaar op rij vond de Nagelmackers Investors Meeting plaats, onze jaarlijkse informatieve vergadering voor een selectie beleggers.

Voor de Franstaligen ging die door op woensdag 24 april in het prestigieuze kader van het Château Bayard in Eghezée; de Nederlandstaligen werden daags nadien, op donderdag 25 april, verwacht in Dilbeek, in de wonderlijke zaal Kattebroek.

De fondsbeheerders van de bank lichtten daarbij de resultaten toe van bepaalde beleggingsfondsen in 2018 en maakten een stand van zaken op voor 2019. Na die presentatie volgde een themadebat over de uitdagingen op de financiële markten in 2019.

Tijdens de afsluitende walking dinner konden de genodigden op een informele manier nakaarten met onze vermogensspecialisten en de beheerders van bepaalde fondsen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak