Online Banking

30 juli 2020

50 tinten ‘V’

Lionel Henrion

Wealth Manager

De economische scenario’s volgen elkaar in sneltempo op sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis. We kunnen alleen maar vaststellen dat we het virus onderschat hebben, een virus waar we niet veel over weten. En wanneer we geconfronteerd worden met het onbekende, is bang zijn menselijk, en daardoor heerst nu het wantrouwen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De vorm van de letter ‘V’ wordt het vaakst gebruikt om het economische herstel aan te duiden. Maar gaat ieder herstel niet gepaard met een V-beweging? Na de fase van economische inkrimping, komt het herstel op gang en zien we een rebound. Economen wilden voornamelijk te kennen geven dat we uit de veroorzaakte recessie konden geraken door eenvoudigweg de genomen maatregelen op te heffen (omdat het coronavirus de economie niet rechtstreeks destabiliseerde, maar wel de maatregelen die de verschillende regeringen terecht hebben genomen om de volksgezondheid te beschermen. Lockdowns en de stopzetting van niet-essentiële sectoren: dat zijn rechtstreekse schokken voor de economische activiteit.). In tegenstelling tot traditionele recessies stond het licht nu op groen voor economische sleutelparameters zoals werkgelegenheid, inflatie, detailhandel, bouwaanvragen en de mogelijkheid tot financiering van bedrijven. Er zou dus geen maandenlange aanpassingsperiode komen zoals in 2008.

We kunnen alleen maar vaststellen dat we het virus onderschat hebben, een virus waar we niet veel over weten. En wanneer we geconfronteerd worden met het onbekende, is bang zijn menselijk, en daardoor heerst nu het wantrouwen. Afstand en social distancing – die onverenigbaar zijn met bepaalde activiteiten – zijn synoniem geworden van gezond verstand.

Het scenario van een snelle opleving is dus al van de baan. De ontwikkeling van projecten en de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten vragen een enorme aanpassing indien ze onverzoenbaar zijn met social distancing. De letter ‘V’ werd afgelost door de letter ‘U’ om die fase te integreren waarin van opleving nog geen sprake is. En gekscherend werd ook de ‘L’ een mogelijkheid (die we ook kunnen weergeven met de kleine letter ‘l’), net als de vierkantswortel ‘square root’ of de beroemde swoosh Logo, het logo van het beroemde merk dat door ons investeringscomité naar voren wordt geschoven als het meest waarschijnlijke scenario …

 

En wat met de ‘V’?

grafiek 1

Hoewel de financiële analisten begin maart nog uitgingen van een zo goed als volledig herstel van de activiteit naar het niveau van voor de crisis tegen het einde van het jaar, hebben ze hun mening snel moeten herzien. Eind maart kwam er een consensus over een recessie gedurende twee kwartalen in de vorm van een ‘U’, die zou uitmonden in een negatieve groei in 2020. De omvang ervan werd geschat op een vork tussen bijna 0% en bijna -10%, naargelang het ogenblik waarop de voorspelling gedaan werd, en welke instelling ze bekendmaakte. Eind april voorspelde het IMF een daling van de wereldwijde groei van 3% in 2020, gevolgd door een rebound van 5,8% in 2021. Eind 2021 zou de groei dus ongeveer op het niveau van 2019 (2,9%) zitten. Eind juni wijzigde het IMF zijn voorspellingen in -3% tot -4,9% voor 2020 en 5,8% tot 5,4% voor 2021 (waarbij de ‘V’ dus aan zijn rechterkant een schok moet ondergaan …). De OESO voorziet van haar kant twee scenario’s (zie grafiek), en dat is een slimme zet: een wereldwijde recessie van -6% in 2020 en een andere van -7,6% indien er een tweede golf van de epidemie komt. De organisatie rekent pas tegen het laatste kwartaal van 2021 op een terugkeer naar het niveau van voor de crisis.

 

grafiek 2

Op 24/07/2020 kregen we de cijfers te zien van de PMI-indicatoren (inkoopmanagersindex), wat een beeld schept van de verwachte groei in de eurozone in juli. Eindelijk lijken we opnieuw met groei aan te knopen, voor het eerst sinds het begin van de crisis. Met een waarde van 54,8 zou het zelfs de sterkste groei impliceren in de afgelopen 25 maanden. Die Europese cijfers liggen bijgevolg in lijn met de wereldwijde verwachtingen en een herstel in het derde kwartaal 2020. De huidige heropflakkering van de pandemie in de Verenigde Staten was waarschijnlijk wel niet opgenomen in deze voorspellingen.

 

De recessie die van nature uit van tijdelijke aard was, neemt nu dus een traditionelere vorm aan: in de VS zitten de vertrouwensindices van de beleggers in een recessie, net als de aanvragen voor bouwvergunningen. De situatie op de arbeidsmarkt is zorgwekkend: het lijkt technisch gezien onwaarschijnlijk dat de miljoenen werknemers die nu ontslagen werden op enkele weken of maanden tijd opnieuw aangeworven zullen worden. Daarbovenop komt nog dat de financieringsvoorwaarden verslechterd zijn ondanks de indrukwekkende middelen van de centrale banken en de vicieuze cirkel lijkt ingezet, waarbij het ene element een negatieve impact heeft op het andere. Gelukkig lijken de overheden zich bewust van de situatie en nemen de gigantische herstelplannen hand over hand toe. Zullen die dan op een ‘V’ lijken? Misschien wel, maar waarschijnlijk wordt dat niet meteen zichtbaar …

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak