Online Banking

  • Home
  • De Legal Entity Identifier (LEI) is een wereldwijd erkende code van twintig tekens om rechtspersonen te identificeren.

LEI: Wat is het en wat verandert het voor ú?

De financiële wereld is bijna even veranderlijk als boeiend. Daarom tasten de financiële toezichthouders voortdurend nieuwe mogelijkheden af om de financiële markten efficiënter en transparanter te maken, zodat beleggers meer bescherming genieten. Sinds 3 januari 2018 is de MiFID II-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive¹) van kracht in de Europese Unie. Onderdeel van die nieuwe richtlijn is de LEI (Legal Entity Identifier).

Wat is de LEI?

De Legal Entity Identifier (LEI) is een wereldwijd erkende code van twintig tekens om rechtspersonen te identificeren.

Waarom de LEI?

Sinds januari 2018 verplicht de MiFID II-richtlijn financiële instellingen om de transacties op bepaalde financiële instrumenten te melden aan de toezichthouders. In België is dat de FSMA. Dankzij de LEI beschikken de financiële toezichthouders over meer persoonlijke en transactionele informatie, waardoor ze financiële transacties wereldwijd nauwkeuriger kunnen opvolgen. Zo kunnen ze sneller en makkelijker ingrijpen bij eventuele onrechtmatige of frauduleuze transacties.

Voor wie?

Sinds 3 januari 2018 moeten alle rechtspersonen die beurstransacties verrichten, verplicht hun persoonlijke LEI bezitten. Vanaf die datum kan Nagelmackers geen transacties meer uitvoeren op de betreffende financiële instrumenten in naam van cliënten zonder LEI.

Voor welke transacties?

De LEI is verplicht bij bepaalde transacties in financiële instrumenten die op een markt verhandeld worden en instrumenten waarvan het onderliggende (namelijk een mand bestaande uit instrumenten) op een markt verhandeld wordt (zoals aandelen, obligaties, inclusief gestructureerde producten, fondsen, opties, warrants, staatsleningen en staatsbons …).

De transacties waarvoor een LEI verplicht is, zijn transacties die naar de FSMA verstuurd moeten worden, namelijk iedere aan- en verkoop, iedere overdracht van effecten waarbij de begunstigde verandert, alsook de vrijwillige corporate actions (met keuze van de cliënt). Van al die transacties zijn de aan-/verkopen van fondsen met variabel kapitaal vrijgesteld van die rapportering, net als het uitoefenen van een recht en het kopen van een dividend in de vorm van effecten.

Transacties in beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons blijven mogelijk zonder LEI.

Hoe uw LEI aanvragen?

U kunt uw LEI aanvragen bij een LOU (Local Operating Unit). In België zijn er drie erkende uitgevende agentschappen.
Het gaat om:

Die drie sites begeleiden u stap voor stap bij uw LEI-aanvraag. Betaling is mogelijk online met de kaart of via overschrijving.

Wilt u meer informatie over de LEI of hebt u specifieke vragen? Lees hier dan eerst de veelgestelde vragen.


¹Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/UE van 15 mei 2014