Online Banking

Hoeveel kan ik uitgeven met mijn kredietkaart?

In de categorie Online Banking.

Per kredietkaart wordt een maandelijkse uitgavenlimiet bepaald. Om te weten hoeveel deze bedraagt, ga naar Mijn rekeningen > Kaarten. Selecteer de kredietkaart waarvan u de maandelijkse uitgavenlimiet wilt kennen.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht