Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

Superior Spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekening voor privégebruik*, toegankelijk vanaf een eerste storting van minimaal 25.000 EUR (maximaal 500.000 EUR)**.

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

Uw persoonlijke situatie

Wilt u een spaargeldreserve aanleggen waarmee u onverwachte uitgaven kunt opvangen? Of cash klaar houden waarmee u kunt inspelen op interessante beleggingskansen? In dat geval raden wij u een spaarrekening aan met een hoge basisrente, zoals onze Superior Spaarrekening. Met een hoge basisrente krijgt u een aantrekkelijke vergoeding voor spaargeld dat u altijd kunt aanspreken.

Kenmerken

  • Uw spaargeld is en blijft voortdurend beschikbaar.
  • De interesten van uw spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% tot 1.880 EUR (inkomsten 2016) per jaar en per belastingplichtige. De interesten van een rekening op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn vrijgesteld tot 3.760 EUR (inkomsten 2016).
  • 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. De rentevoet is niet gewaarborgd; hij kan wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Bij wijziging van de rentevoeten worden de cliënten op de hoogte gebracht via een bijlage bij de rekeninguittreksels of langs elektronische weg. De rentevoet van de getrouwheidspremie is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.
  • Volledig gratis
  • Het product heeft geen bepaalde looptijd

Algemene informatie

  • Elke beslissing tot opening van dit product pagina moet gebeuren op basis van een volledige analyse van het reglement spaarrekeningen en de essentiële spaardersinformatie die gratis beschikbaar is in alle kantoren van Bank Nagelmackers NV of raadpleegbaar zijn via nagelmackers.be.
  • Met eventuele klachten kan u terecht bij Bank Nagelmackers nv, Dienst Klachten, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel of via klachten@nagelmackers.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen (www.ombudsfin.be)
  • Het Belgisch recht is van toepassing op dit product
  • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van  € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

*gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door Bank Nagelmackers nv (bank opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht) **Minimuminlage: 25.000 EUR – Maximuminlage: 500.000 EUR. Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,01% aan basisrente en 0,10% aan getrouwheidspremie.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak