Online Banking

Superior+ Spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekening voor privégebruik*, toegankelijk vanaf een saldo van minimaal 25.000 EUR (maximum 2.000.000 EUR)**.
Ideaal voor geld dat u de komende 12 maanden kunt missen.

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

Uw persoonlijke situatie

U beschikt over een som geld die u minstens 12 maanden op uw rekening kunt laten staan? In dat geval raden wij u een spaarrekening aan. Zo kunt u uw spaargeld steeds aanspreken.

Kenmerken

 • Uw spaargeld is en blijft voortdurend beschikbaar.
 • De interesten van uw spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% tot 980 EUR (inkomsten 2021) per jaar en per belastingplichtige. De interesten van een rekening op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn vrijgesteld tot 1.960 EUR (inkomsten 2021).
 • 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. De rentevoet is niet gewaarborgd; hij kan wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Bij wijziging van de rentevoeten worden de cliënten op de hoogte gebracht via een bijlage bij de rekeninguittreksels of langs elektronische weg. De rentevoet van de getrouwheidspremie is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.
 • Het aanhouden van de rekening is volledig gratis.
 • Het product heeft geen bepaalde looptijd
   

Algemene informatie

 • Elke beslissing tot opening van dit product pagina moet gebeuren  op  basis  van  een  volledige  analyse van het reglement spaarrekeningen en de essentiële spaardersinformatie die gratis beschikbaar zijn in alle kantoren van Bank Nagelmackers NV of raadpleegbaar zijn via nagelmackers.be.
 • Met eventuele klachten kan u terecht bij Bank Nagelmackers nv, Dienst Klachten, Sterrenkundelaan 23 – 1210 Brussel of via klachten@nagelmackers.be. Indien het geschil langs  die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen (www.ombudsfin.be)
 • Het Belgisch recht is van toepassing op dit product
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

*gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door Bank Nagelmackers nv (bank opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht)
**Minimum saldo: 25.000 EUR – Maximuminlage: 2.000.000 EUR. Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,01% aan basisrente en 0,10% aan getrouwheidspremie.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak