Maak een afspraak

U hebt al eens een woning gekocht

Als u al eens een woning kocht, weet u dat er heel wat bij komt kijken. Toch rijzen er zeker nog vragen waarop wij u graag een antwoord geven. Aarzel niet om ons te contacteren als u bijkomende informatie wenst.

Simuleer uw woonkrediet

1. Hoe weet ik of ik het beste kredietaanbod krijg?

Nagelmackers heeft bovenop haar scherpe tarieven nog heel wat andere troeven te bieden.

 • Sluit uw schuldsaldoverzekering en woonverzekering af via Nagelmackers en u verlaagt uw rentevoet.
 • Ook als u een aanzienlijke persoonlijke inbreng voorziet, krijgt u een bijkomende verlaging van uw rentevoet.
 • Nagelmackers biedt u bovenop concurrentiële tarieven een totaalpakket aan van kwaliteitsvolle financiële producten, performante online applicaties en een persoonlijke dienstverlening.
 • Wij bekijken uw situatie ook op lange termijn. Dankzij onze beleggingstool PIA stellen we een vermogensplan op maat op. Rekening houdend met wat u vandaag hebt en waar u morgen wilt staan, stippelen we samen een haalbare route uit zodat al uw plannen en projecten haalbaar worden. Een woonkrediet* heeft daarin zeker zijn plaats.

2. Waarom kan ik Nagelmackers vertrouwen voor mijn krediet?

 • Nagelmackers is een solide kredietpartner met een uitstekende solvabiliteitsratio (Tier 1) van 15,4% eind augustus 2016.
 • De bank genoot op geen enkel moment staatssteun.
 • Nagelmackers heeft met Anbang Belgium Holding een sterke aandeelhouder die investeert in de toekomst en groei van de bank.
 • Dankzij een uitgebreid verkoopnet (105) van zowel eigen kantoren als zelfstandige agenten kan Nagelmackers haar cliënten een breed scala producten en diensten aanbieden: voornamelijk deposito’s, kredieten, beleggingsproducten, vermogensbeheer en wealth management.
 • Nagelmackers combineert jarenlange kennis en expertise in vermogensbeheer met goede tarieven en persoonlijke dienstverlening.

3. Welke fiscaliteit is van toepassing als ik een hypothecair krediet afsluit in 2018?

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 2017 is de woonbonus verdwenen en werd die vervangen door een verhoging van het abattement. Dat wil zeggen dat er bij de aankoop van een eigen woning in Brussel een vrijstelling geldt van registratierechten op een bedrag van maximaal 175.000 euro. Voorwaarde is wel dat het gaat om een woning die niet meer dan 500.000 euro kost. Daar waar de woonbonus gedurende verschillende jaren een voordeel opleverde, gaat het hier dus om een eenmalig en onmiddellijk voordeel voor de koper van maximaal 22.000 euro nl. 12,5% van 175.000 euro.
Het doel van de Brusselse regering met deze maatregel is enerzijds de koopkracht verhogen en anderzijds Brussel als woonstad aantrekkelijker maken en nieuwe inwoners naar de hoofdstad lokken.

Sinds 1 januari 2018 is er in Brussel ook een abattement op de registratierechten die verschuldigd zijn voor de verkoop van bouwterreinen.
In dat geval bedraagt de vermindering van de belastinggrondslag hoogstens 87.500 euro indien het totaalbedrag lager ligt dan 250.000 euro.
De termijn waarbinnen de nieuwe eigenaar zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de bouwgrond moet vestigen, werd vastgelegd op drie jaar.
Het bedrag van het nieuwe abattement voor de verkoop van bouwgronden ligt dus op 87.000 euro, de helft van het belastingvoordeel dat kopers van een bebouwd goed krijgen. Nieuwe eigenaars kunnen op die manier tot 10.937,50 euro besparen.

 • Waals Gewest

Voor hypothecaire kredieten afgesloten vanaf 2016 is de woonbonus verdwenen en vervangen door een wooncheque of chèque-habitat. Het gaat om een belastingvermindering die toegekend wordt vanaf het aanslagjaar dat volgt op dat waarin u de lening afsloot. Het voordeel wordt individueel toegekend, per belastingplichtige. Nieuw is ook dat dit voordeel deels gelinkt wordt aan uw jaarlijks netto belastbaar inkomen. De Waalse regering wil met deze maatregel een eigen huis voor iedereen toegankelijk maken.

Twee onderdelen

Deze korting op de belastingen bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds een forfait van 125 euro per kind ten laste ongeacht het aantal kinderen ten laste. Anderzijds een variabel deel dat afhangt van uw inkomen, maar maximaal 1.520 euro kan bedragen per belastingplichtige per jaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie inkomensschijven.

 • Hebt u een jaarlijks netto belastbaar inkomen dat kleiner of gelijk is aan 21.733 euro, dan ontvangt u een belastingvermindering van 1.520 euro.
 • Hebt u een jaarlijks netto belastbaar inkomen dat hoger is dan 21.733 euro en lager dan 83.828 euro, dan ontvangt u een belastingvermindering op basis van een formule. We illustreren dat met een voorbeeld.

Stel iemand heeft een netto belastbaar inkomen van 24.000 euro.
1.520 euro (maximale vermindering) – (24.000 – 21.733) x 1.275%
OF
De vermindering bedraagt 1.520 euro – 28,90 euro = 1.491,10 euro

 • Hebt u een jaarlijks netto belastbaar inkomen dat hoger is dan 83.828 euro, dan ontvangt u geen vermindering.

Enige en eigen woning

Als belastingplichtige kunt u maximaal 20 jaar genieten van deze vermindering en het voordeel is niet gelinkt aan een bepaalde woning. U moet wel eigenaar zijn van de woning. Het moet gaan om een hypothecair woonkrediet afgesloten voor minimaal tien jaar dat dient voor de aankoop of bouw van uw enige en eigen woning die u als belastingplichtige dus effectief moet bewonen.

Renovatie valt daar niet onder evenmin als de aankoop van een bouwgrond. Uitzondering daarop is een woning die u geërfd hebt of een woning die u te koop gezet hebt.

Het bedrag van de wooncheque wordt niet geïndexeerd en bovendien geldt de belastingvermindering degressief. De eerste tien jaar kunt u 100% van de op u toepasselijke vermindering genieten. De overige tien jaar nog slechts 50%.

 • Vlaams Gewest

Voor woonkredieten afgesloten vanaf 2016 blijft het grensbedrag hetzelfde (1.520 euro) net als het percentage van de belastingvermindering (40%), maar is de voorwaarde van de ‘enige’ woning vervallen. Het kan dus ook gaan om uw tweede woning, of zelfs een derde of een vierde.

Enige woning levert wel meer op

Wilt u echter van de extra verhoging van 760 euro gedurende de eerste tien jaar genieten en de verhoging van 80 euro vanaf drie kinderen ten laste, dan moet het wel nog steeds gaan om uw enige woning. Kocht u bijvoorbeeld een eerste appartement en gaat u nu een hypothecair krediet aan voor uw nieuwe gezinswoning, dan krijgt u weliswaar de woonbonus, maar dus niet de verhogingen aangezien het niet uw enige woning is. De voorwaarde van ‘enige’ woning wordt beoordeeld op 31 december van het leningsjaar. Uitzonderingen hierop zijn een woning die te koop staat op die datum en binnen het jaar effectief verkocht wordt, een woning die u erft in blote eigendom of vruchtgebruik of een woning waarvan u mede-eigenaar bent. Lichtpuntje is dat deze beperking van het fiscale voordeel meer ruimte biedt in de federale fiscale korf die bijvoorbeeld kan gevuld worden met premies voor een individuele levensverzekering met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen.

Eigen woning

De woning moet wel nog steeds ‘eigen’ zijn en dus door u bewoond worden. Die voorwaarde wordt beoordeeld op het moment van de afbetaling van het hypothecair krediet. Er bestaan echter uitzonderingen waarbij de woning fiscaal gezien wel ‘eigen’ is hoewel u ze niet effectief bewoont. Dat kunnen wettelijke redenen van sociale aard zijn, redenen gelinkt aan uw beroep of het kan gaan om bouwwerkzaamheden aan uw woning die nog in aanbouw is. Nieuw voor woonkredieten vanaf 2016 is dat deze redenen ongelimiteerd ingeroepen kunnen worden. Voor leningen afgesloten in 2015 vervalt de woonbonus immers als de woning in aanbouw na twee jaar nog steeds niet bewoond is door de kredietnemer.

Tweede woning mag niet voordeliger zijn

Verder geldt dat het Vlaamse fiscaal voordeel dat u geniet voor een woonkrediet vanaf 2016 voor een tweede eigen woning nooit hoger kan zijn dan het voordeel voor de eerste woning. In 2015 kon het gebeuren dat iemand die een krediet afsloot voor een tweede woning soms meer fiscaal voordeel genoot dan iemand die een eerste woning kocht. Dat komt omdat voor de lening voor een tweede woning een Vlaamse belastingvermindering voor langetermijnsparen geldt voor de kapitaalaflossingen (30%) en een Vlaamse gewone vermindering voor interesten (tegen 40%). Deze twee systemen zullen dus uitdoven en zijn alvast niet meer van toepassing voor leningen vanaf 2016.

4. Wat gebeurt er nadat ik mijn kredietaanvraag online heb ingediend?

 • Na het indienen van uw online kredietaanvraag wordt die verder behandeld door een adviseur in uw Nagelmackers-kantoor. Dat is ofwel het kantoor dat het dichtst bij uw huidige adres ligt ofwel het kantoor van uw keuze dat u aanduidde in de eHomeLoan. Een adviseur uit dat kantoor contacteert u binnen de 24 uur om een afspraak in te plannen.
 • Uw adviseur checkt of uw aanvraag volledig in orde is en of de bank over alle noodzakelijke documenten beschikt.
 • Uw aanvraag wordt vervolgens door een kredietadviseur geanalyseerd zodat u groen licht krijgt en u uw woning kunt kopen.

5. Kan ik mij de woning die me interesseert veroorloven?

Kent u de aankoopprijs van de woning? Ontdek hoeveel u bij benadering maandelijks moet afbetalen.

Weet u hoeveel u maandelijks wenst te besteden aan uw woning? Kom te weten hoeveel u in dat geval kunt lenen.

In enkele minuten krijgt u een resultaat.

Snelle simulatie starten

*Hypothecair krediet met onroerende bestemming.
 Kredietgever: Bank Nagelmackers nv - BE 0404.140.107 - Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel.

Simuleer nu uw woonkrediet

U doorloopt verschillende stappen en krijgt voor uw persoonlijk project een gedetailleerd beeld van uw woonkrediet.

In 15 min. krijgt u een resultaat.

Simulatie starten

Waarom Nagelmackers?

Een mix van traditie en moderniteit

Nagelmackers is een bank met een lange traditie, en die koesteren we met veel trots. Als erfgenamen van Bank Nagelmackers 1747, de oudste bank van België, zit vermogensbeheer in onze genen. Dankzij onze sterke Chinese aandeelhouder Anbang Belgium Holding is de naam vandaag terug, moderner en aangepast aan de huidige verwachtingen.

Nagelmackers is een bank die zich voluit richt op de toekomst. Een state-of-the-art website, performante Online en Mobile Banking, digitale communicatie, onze beleggingstool PIA en uiteraard onze gloednieuwe eHomeLoan. Nieuwe technologieën bieden een grote meerwaarde, maar een persoonlijk gesprek blijft het hart van onze aanpak.

Elke droom verdient een goed plan
Als bank zijn wij van mening dat geld pas echt waardevol wordt wanneer het uw dromen dient en uw leven verrijkt. Wij luisteren naar uw verhaal. Samen vertalen we dat verhaal naar een ernstig vermogensplan. Want een droom zonder plan, blijft maar een wens.

Omdat uw dromen en het vermogen dat u daarvoor nodig hebt erg persoonlijk zijn, is onze dienstverlening dat ook. Bij Nagelmackers heeft elke cliënt een adviseur als contactpersoon. Die luistert, analyseert en licht de verschillende mogelijkheden toe. In nauw overleg komt een persoonlijk plan tot stand dat geleidelijk aan verder ingevuld wordt. De beleggingstool PIA ondersteunt deze benadering perfect. Deze unieke aanpak combineert een krachtig IT-programma met de kennis van onze adviseurs.

Oplossingen op maat
Nagelmackers biedt een breed gamma financiële diensten aan, zoals dagelijks bankieren, maar ook goed uitgewerkte krediet-, spaar- en beleggingsoplossingen. Naargelang uw noden hebt u toegang tot een uitgebreid netwerk van specialisten: private bankers, asset managers, wealth managers, macro-economisten, fiscalisten, estate planners, juristen, financiële analisten …

 

U koopt voor het eerst een woning

Als u voor het eerste een woning koopt en daarvoor een krediet afsluit, moet u bij heel wat zaken stilstaan. Hieronder beantwoorden we enkele essentiële vragen, maar aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.

Meer info

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak