Online Banking

 • Home
 • Aankoop van vastgoed: privé of via een vennootschap? (Checklist)

Aankoop van vastgoed: privé of via een vennootschap? (Checklist)

 • Voor welke juridische en economische verdeling/verhouding kies ik (onverdeeldheid, gesplitste rechten, volgens welke percentages/waarden)?
 • Als ik ervoor kies om via de vennootschap te investeren, zal ik dan de bestaande structuur gebruiken of zal ik een afzonderlijke vennootschap oprichten?
 • Wat is het doel van de huidige bedrijfsstructuur ?
 • Wil ik dat het onroerend goed in de familie blijft en bij de volgende generatie terechtkomt?
 • Zo ja, op welke manier? Op voorhand schenken? Via de nalatenschap? De volgende generatie nu reeds de touwtjes in handen geven of zelf nog de controle behouden?
 • Als ik dit onroerend goed inbreng in de vennootschap en ik wil vervolgens mijn bedrijf doorgeven aan de volgende generatie, blijft mijn vennootschap dan nog recht hebben op het gunstregime voor de schenking van een familiale vennootschap?
 • Heeft de volgende generatie (kinderen/kleinkinderen) belangstelling voor het bedrijf en/of het onroerend goed in kwestie? Komt de familie goed overeen? Is het onderwerp al besproken?
 • Als de eigendom in een vennootschap is ondergebracht, wil ik het dan op een dag toch privé bezitten?
 • Hoe past dit onroerend goed in de korte-, middellange- en langetermijnplannen van de onderneming?
 • Wat vertegenwoordigt dit onroerend goed in verhouding tot de omvang van mijn privévermogen en/of, indien het onroerend goed in een vennootschap is ondergebracht, in verhouding tot het totale onroerend goedvermogen van de vennootschap?
 • Zal een toekomstige overnemer van het bedrijf ook geïnteresseerd zijn in dit onroerend goed? Moet ik nu al nadenken over een herstructurering (bv. een partiële splitsing of omvorming van een naamloze vennootschap in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)?
 • Wat is het doel van deze aankoop: pure speculatie, investering, privé, professioneel of een gemengd gebruik?
 • Als deze woning de gezinswoning wordt (meteen of op een later tijdstip), is mijn gezin en/of mijn echtgenoot beschermd (let op indien aankoop via bedrijf)? Hoe ga ik dit onroerend goed financieren? Via eigen geld? Via een krediet?
 • Als ik een privékrediet aanvraag, welke extra hefbomen kan ik dan gebruiken (IPT, groepsverzekering, liquidatiereserve, andere)? Zal er een belastingvoordeel aan verbonden zijn (afhankelijk van het soort krediet en de regio)? Welke waarborgen zal ik gebruiken?
 • Als ik als onderneming een krediet aanvraag, wat zijn dan de mogelijke voorwaarden en welke waarborgen kan ik verschaffen?
 • Kan ik geld lenen aan mijn bedrijf (bv. via een rekening-courant)?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn keuze? Waar moet ik op letten?
 • Houdt mijn keuze een fiscaal en/of juridisch en/of economisch risico in (bv. fiscaal misbruik, VAA ...)?
 • Wat zou het me kosten om mijn gebouw uit mijn bedrijf te halen? Wat bij een stopzetting van de vennootschap?
 • Als ik de woning verhuur, wat is dan het verschil tussen de personen- en vennootschapsbelasting?
 • Als ik besluit privé te beleggen, doe ik dat dan alleen of betrek ik reeds de kinderen (bv. gesplitste aankoop met een voorafgaande schenking, gezamenlijke aankoop 99% - 1%)?

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak