Online Banking

Bescherming (Protection) van de investeerder: onze 6de P

Nagelmackers staat al jaren bekend als een echte fondsenspecialist. We beheren onze eigen beleggingsfondsen en we zijn gespecialiseerd in de selectie van beleggingsfondsen van derde partijen die ons eigen aanbod verder aanvullen.

Het team van Asset Management Funds van Nagelmackers is onder meer verantwoordelijk voor de fondsenselectie van derde partijen. Hiervoor gebruiken ze de 7 P-methode.

In deze video wordt ‘Protection of shareholder’ uitgelegd (6/7). De bescherming van onze cliënten is essentieel voor ons. Wij zien graag gelijklopende belangen tussen enerzijds de investeerders en anderzijds de beheerders.

Bekijk hier de vorige video’s

Naar wat verwijzen die 7 P’s?